School@net

Bảng giá phần mềm
Educations Software
Thời khóa biểu
Trang thông tin TKB

Bài toán xếp lịch, thời khóa biểu từ lâu đã là một bài toán cổ điển với độ phức tạp cao. Việc đưa phần mềm Hỗ trợ xếp thời khoá biểu vào các nhà trường là hết sức cần thiết. Sử dụng phần mềm sẽ giúp các nhà trường tiết kiệm hơn 90% thời gian dành cho việc sắp xếp thời khoá biểu.

Giới thiệu


School Viewer
Trang thông tin School Viewer

Mô hình quản lý HỌC & DẠY trong nhà trường

School Viewer là phần mềm Quản lý Học tập trong nhà trường phổ thông được thiết kế một cách độc đáo và khác biệt so với tất cả các phần mềm hiện có trên thị trường.

Giới thiệu


TKBU
Trang thông tin Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khoá biểu cho các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp

Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khoá biểu cho các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp

Toàn bộ các công việc Quản lý Đào tạo nhà trường bao gồm Chương trình đào tạo, Tuyển sinh, Quản lý Sinh viên, ... đều tập trung tại Phòng Đào Tạo nhà trường. Đây là một công việc khổng lồ và chắc chắn sẽ rất cần sự trợ giúp của máy tính và phần mềm.

Giới thiệu


School Primary Viewer
Trang thông tin School Primary Viewer

Phần mềm Quản lý Học tập Nhà trường Tiểu học được thiết kế đơn giản, thuận tiện sử dụng trong điều kiện các nhà trường Tiểu học của Việt Nam.

Quản lý toàn bộ quá trình học tập của mỗi học sinh cấp Tiểu học từ khi nhập trường cho đến khi ra trường.

Giới thiệu

 

SCHOOL EXAM MANAGER
5. Xử lý sau thi

Mô tả: Các công việc của giai đoạn này gồm có : xây dựng các thống kê, báo cáo, chuyển kết quả thi vào sổ điểm hoặc chuyển kết quả thi vào danh sách học sinh đầu năm, backup (sao lưu) dữ liệu thi và cuối cùng là khoá sổ kỳ thi.

Thực hiện: Vào mục Hệ thống/Thông số thời gian hệ thống (hay nhấn tổ hợp phím Ctrl + T) để đặt Thông số thời gian hệ thống. Cũng có thể kích nút trên thanh công cụ để thực hiện lệnh :

Kích chọn và sau đó kích chọn Cập nhật để bắt đầu giai đoạn Xử lý sau thi và thực hiện các công việc của giai đoạn này.

Về đầu trang

5.1. Chuyển kết quả thi vào Sổ điểm

Lệnh này cho phép chuyển kết quả thi hiện thời (điểm từng nhóm) vào sổ điểm hiện thời. Việc chuyển sẽ được tiến hành theo từng nhóm thi và các môn thi.

Thực hiện : chọn Công cụ/Chuyển kết quả thi vào Sổ điểm để thực hiện lệnh, màn hình Chuyển kết quả thi vào sổ điểm xuất hiện như hình dưới đây :

Chú ý :

Lệnh này chỉ thực hiện khi Kiểu dữ liệu học sinh thi là Thi trong năm học (được xác định lúc khởi tạo kỳ thi),

Chỉ chuyển điểm đối với những học sinh đã có tên trong danh sách học sinh năm học.

1. Chọn nhóm thi cần chuyển điểm từ danh sách nhóm,

2. Chọn các môn thi cần chuyển điểm từ danh sách các môn thi của nhóm thi đã được chọn,

3. Xác định kiểu điểm được chuyển sang từ mục Kiểu điểm,

4. Xác định học kỳ mà điểm được chuyển sang từ mục Học kỳ,

5. Xác định loại điểm được chuyển từ mục Loại điểm, và nhập hệ số chuyển vào mục Hệ số chuyển,

6. Và cuối cùng là xác định bộ lọc giá trị đối với những điểm cần chuyển từ mục Bộ lọc điểm,

7. Có thể tích chọn các mục để thực hiện tự động làm tròn điểm cho phù hợp với kiểu điểm được chuyển sang, và mục để tự động gán giá trị 10 nếu điểm có giá trị lớn hơn 10,

8. Kích nút Thực hiện để bắt đầu thực hiện quá trình chuyển điểm thi vào sổ điểm.

Về đầu trang

5.2. Chuyển kết quả thi vào Danh sách học sinh đầu năm

Chú ý :

Lệnh này chỉ có thể thực hiện được nếu khi Khởi tạo kỳ thi ta chọn Kiểu dữ liệu học sinh thi là : Nhập mới

áp dụng cho thi kiểm tra tuyển sinh đầu năm.

Mô tả : Lệnh thực hiện việc chuyển toàn bộ thông tin học sinh và điểm thi vào dữ liệu danh sách học sinh đầu năm.

Thực hiện : Kích chọn mục Công cụ/Chuyển kết qủa thi vào danh sách học sinh đầu năm.

1. Chọn nhóm thi cần chuyển trong danh sách nhóm từ mục Chọn nhóm thi,

2. Tích chọn các Môn cần chuyển, nhập Hệ số chuyển và chọn Trường dữ liệu được chuyển sang tương ứng (chú ý đối với các môn cần chuyển khác nhau thì các trường dữ liệu được chuyển sang sẽ không được trùng nhau),

3. Thiết lập Điều kiện chuyển của điểm bằng cách kích , hộp thoại hiện ra :

Tại đây, nhập vào Giá trị tổng điểm tối thiểu và giá trị Điểm tối thiểu cho từng môn cần chuyển. Và kích Cập nhật để thiết lập,

4. Chọn khối lớp được chuyển sang trong danh sách khối từ mục Chuyển sang khối,

5. Kích nút Thực hiện để thực hiện qúa trình chuyển kết qủa thi (thông tin học sinh và điểm thi) vào dữ liệu danh sách học sinh đầu năm.

Về đầu trang

5.3. Báo cáo tổng hợp điểm

Mô tả: Xây dựng một số báo cáo, thông kê và in các phiếu điểm cá nhân cho từng học sinh thi.

Thực hiện: Vào mục Công cụ/Báo cáo tổng hợp Thi/Báo cáo … để thực hiện một số chức năng của lệnh này.

Ví dụ: Màn hình chức năng Báo cáo tổng hợp điểm theo nhóm, như sau :

Về đầu trang

5.4. Backup dữ liệu kỳ thi

Mô tả: Thực hiện sao lưu dữ liệu của kỳ thi hiện thời, lệnh sẽ thực hiện việc sao chép toàn bộ dữ liệu của kỳ thi hiện thời vào tệp có tên .exm nằm trên đĩa cứng, và khi cần sẽ được đọc vào để xem thông tin bằng lệnh Hệ thống/Mở dữ liệu Thi.

Thực hiện: Vào mục Công cụ/Backup dữ liệu (hay nhấn tổ hợp phím Ctrl + B) để thực hiện sao lưu dữ liệu của kỳ thi hiện thời.

Về đầu trang

5.5. Khoá sổ kỳ thi

Mô tả: Thực hiện khoá sổ kỳ thi hiện thời, lệnh sẽ thực hiện việc xóa dữ liệu của kỳ thi hiện thời trong dữ liệu năm học hiện thời và chuyển hệ thống về trạng thái sẵn sàng để khởi tạo một kỳ thi mới hoặc mở một dữ liệu của kỳ thi đã tồn tại trên đĩa cứng.

Thực hiện: Vào mục Công cụ/Khóa sổ Kỳ thi (hay nhấn tổ hợp phím Ctrl + S) để thực hiện khóa sổ kỳ thi hiện thời. Cũng có thể kích nút trên thanh công cụ để thực hiện lệnh này.

Lưu ý : Bạn nên thực hiện lệnh Backup dữ liệu trước khi thực hiện lệnh Khóa sổ Kỳ thi.

Trang trước | Về đầu trang | School Exam Manager

 
Công ty Công Nghệ Tin Học Nhà Trường

Trụ sở chính
Văn phòng TP.HCM
Phòng 1407 Nhà 17T2 Trung Hoà Nhân Chính
Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:(04) 2511017 - Fax: (04) 2511081
Email: school.net@hn.vnn.vn
270A Nguyễn Đình Chiểu - P.6 - Q.3 -TP.HCM
Điện thoại:(08) 9302154 - Fax: 08.9304155
Mobile: 0903275827
Email: schoolnet@hcm.vnn.vn