School@net

Bảng giá phần mềm
Educations Software
Thời khóa biểu
Trang thông tin TKB

Bài toán xếp lịch, thời khóa biểu từ lâu đã là một bài toán cổ điển với độ phức tạp cao. Việc đưa phần mềm Hỗ trợ xếp thời khoá biểu vào các nhà trường là hết sức cần thiết. Sử dụng phần mềm sẽ giúp các nhà trường tiết kiệm hơn 90% thời gian dành cho việc sắp xếp thời khoá biểu.

Giới thiệu


School Viewer
Trang thông tin School Viewer

Mô hình quản lý HỌC & DẠY trong nhà trường

School Viewer là phần mềm Quản lý Học tập trong nhà trường phổ thông được thiết kế một cách độc đáo và khác biệt so với tất cả các phần mềm hiện có trên thị trường.

Giới thiệu


TKBU
Trang thông tin Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khoá biểu cho các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp

Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khoá biểu cho các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp

Toàn bộ các công việc Quản lý Đào tạo nhà trường bao gồm Chương trình đào tạo, Tuyển sinh, Quản lý Sinh viên, ... đều tập trung tại Phòng Đào Tạo nhà trường. Đây là một công việc khổng lồ và chắc chắn sẽ rất cần sự trợ giúp của máy tính và phần mềm.

Giới thiệu


School Primary Viewer
Trang thông tin School Primary Viewer

Phần mềm Quản lý Học tập Nhà trường Tiểu học được thiết kế đơn giản, thuận tiện sử dụng trong điều kiện các nhà trường Tiểu học của Việt Nam.

Quản lý toàn bộ quá trình học tập của mỗi học sinh cấp Tiểu học từ khi nhập trường cho đến khi ra trường.

Giới thiệu

 

Nhập & Xử lý dữ liệu trong STV
1.3. Lựa chọn hệ thống.

Do một số bảng dữ liệu hệ thống STV được sao chép SVR năm học, lên có thể thay đổi một số thông tin này như sau:

1. Chọn mục Hệ thống/ Lựa chọn hệ thống:

Cũng có thể nhấn nút trên thanh công cụ để thực hiện lệnh.

2. Cửa sổ màn hình xuất hiện như sau:

• Thông tin trường: Có thể sửa đổi và cập nhật lại những thông tin:Tên trường, kiểu trường, loại trường, tỉnh/ thành phố, quận/ huyện, địa chỉ trường, điện thoại, e-mai, URL(địa chỉ Website của trường), hiệu trưởng, năm học hiện thời.

• Tính toán: Nhập hai hằng số:

    - Giá trị tăng tối thiểu của TBM đối với học tiến bộ.

    - Giá trị giảm tối thiểu của TBM đối với học sút kém.

(hai hằng số này phục vụ cho việc tính toán đánh giá quá trình học tập của học sinh, quá trình giảng dạy của giáo viên trong năm học hiện thời).

Sau đó nhấn nút Chấp nhận để ghi lại những thay đổi này.

Trang trước | Về đầu trang | Tiếp theo

 
Công ty Công Nghệ Tin Học Nhà Trường

Trụ sở chính
Văn phòng TP.HCM
Phòng 1407 Nhà 17T2 Trung Hoà Nhân Chính
Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:(04) 2511017 - Fax: (04) 2511081
Email: school.net@hn.vnn.vn
270A Nguyễn Đình Chiểu - P.6 - Q.3 -TP.HCM
Điện thoại:(08) 9302154 - Fax: 08.9304155
Mobile: 0903275827
Email: schoolnet@hcm.vnn.vn