School@net

Bảng giá phần mềm
Educations Software
Thời khóa biểu
Trang thông tin TKB

Bài toán xếp lịch, thời khóa biểu từ lâu đã là một bài toán cổ điển với độ phức tạp cao. Việc đưa phần mềm Hỗ trợ xếp thời khoá biểu vào các nhà trường là hết sức cần thiết. Sử dụng phần mềm sẽ giúp các nhà trường tiết kiệm hơn 90% thời gian dành cho việc sắp xếp thời khoá biểu.

Giới thiệu


School Viewer
Trang thông tin School Viewer

Mô hình quản lý HỌC & DẠY trong nhà trường

School Viewer là phần mềm Quản lý Học tập trong nhà trường phổ thông được thiết kế một cách độc đáo và khác biệt so với tất cả các phần mềm hiện có trên thị trường.

Giới thiệu


TKBU
Trang thông tin Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khoá biểu cho các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp

Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khoá biểu cho các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp

Toàn bộ các công việc Quản lý Đào tạo nhà trường bao gồm Chương trình đào tạo, Tuyển sinh, Quản lý Sinh viên, ... đều tập trung tại Phòng Đào Tạo nhà trường. Đây là một công việc khổng lồ và chắc chắn sẽ rất cần sự trợ giúp của máy tính và phần mềm.

Giới thiệu


School Primary Viewer
Trang thông tin School Primary Viewer

Phần mềm Quản lý Học tập Nhà trường Tiểu học được thiết kế đơn giản, thuận tiện sử dụng trong điều kiện các nhà trường Tiểu học của Việt Nam.

Quản lý toàn bộ quá trình học tập của mỗi học sinh cấp Tiểu học từ khi nhập trường cho đến khi ra trường.

Giới thiệu

 

Nhập & Xử lý dữ liệu trong STV
3.1. Dữ liệu thời khoá biểu.

3.1.1. Cập nhật TKB từ School Viewer.

Chức năng này thực hiện cập nhật dữ liệu thời khoá biểu từ SVR.

1. Chọn mục Thời khóa biểu/ Dữ liệu thời khóa biểu/ Cập nhật thời khóa biểu từ School Viewer:

Cũng có thể nhấn nút trên thanh công cụ để thực hiện lệnh.

2. Cửa sổ màn hình xuất hiện:

khi thanh tiến trình này hoàn thành, đã cập nhật xong.

3.1.2. Chuyển nhập dữ liệu thời khoá biểu.

1. Chọn mục Thời khóa biểu/ Dữ liệu thời khóa biểu/ Chuyển nhập dữ liệu thời khoá biểu:

Cũng có thể nhấn nút trên thanh công cụ để thực hiện lệnh.

2. Cửa sổ màn hình Chuyển nhập TKB xuất hiện:

3. Nhấn nút Mở tệp màn hình mở tệp xuất hiện:

hãy chọn đúng tệp có đuôi (.TKB), có thể chọn lại học kỳ và bảng mã tiếng Việt và nhấn nút Tiếp tục >

4. Cửa sổ màn hình ánh xạ môn học xuất hiện:

- Nhấn vào để bỏ chọn môn(hoặc để chọn).

- Có thể sửa đổi một số thông tin ở bước trước khi nhấn nút Quay lại, ngược lại nhấn nút Tiếp tục >

5. Cửa sổ màn hình ánh xạ lớp học xuất hiện:

- Nhấn vào để bỏ chọn lớp (hoặc để chọn).

- Có thể sửa đổi một số thông tin ở bước trước khi nhấn nút Quay lại, ngược lại nhấn nút Tiếp tục > .

6. Cửa sổ màn hình ánh xạ giáo viên xuất hiện:

- Nhấn vào để bỏ chọn giáo viên (hoặc để chọn).

- Có thể sửa đổi một số thông tin ở bước trước khi nhấn nút Quay lại, ngược lại nhấn nút Kết thúc .

7. Cửa sổ màn hình xuất hiện:

- Đã thực hiện chuyển nhập thời khoá biểu thành công.

3.1.3. Nhập dữ liệu Thời khoá biểu lớp.

1. Chọn mục Thời khóa biểu/ Dữ liệu Thời khóa biểu/ Nhập dữ liệu Thời khoá biểu lớp:

2. Cửa sổ màn hình xuất hiện:

3.1.4. Nhập dữ liệu Thời khoá biểu giáo viên.

1. Chọn mục Thời khoá biểu/ Dữ liệu Thòi khoá biểu/ Nhập dữ liệu Thời khóa biểu giáo viên:

2. Cửa sổ màn hình xuất hiện:

Trang trước | Về đầu trang | Tiếp theo

 
Công ty Công Nghệ Tin Học Nhà Trường

Trụ sở chính
Văn phòng TP.HCM
Phòng 1407 Nhà 17T2 Trung Hoà Nhân Chính
Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:(04) 2511017 - Fax: (04) 2511081
Email: school.net@hn.vnn.vn
270A Nguyễn Đình Chiểu - P.6 - Q.3 -TP.HCM
Điện thoại:(08) 9302154 - Fax: 08.9304155
Mobile: 0903275827
Email: schoolnet@hcm.vnn.vn