School@net

Bảng giá phần mềm
Educations Software
Thời khóa biểu
Trang thông tin TKB

Bài toán xếp lịch, thời khóa biểu từ lâu đã là một bài toán cổ điển với độ phức tạp cao. Việc đưa phần mềm Hỗ trợ xếp thời khoá biểu vào các nhà trường là hết sức cần thiết. Sử dụng phần mềm sẽ giúp các nhà trường tiết kiệm hơn 90% thời gian dành cho việc sắp xếp thời khoá biểu.

Giới thiệu


School Viewer
Trang thông tin School Viewer

Mô hình quản lý HỌC & DẠY trong nhà trường

School Viewer là phần mềm Quản lý Học tập trong nhà trường phổ thông được thiết kế một cách độc đáo và khác biệt so với tất cả các phần mềm hiện có trên thị trường.

Giới thiệu


TKBU
Trang thông tin Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khoá biểu cho các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp

Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khoá biểu cho các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp

Toàn bộ các công việc Quản lý Đào tạo nhà trường bao gồm Chương trình đào tạo, Tuyển sinh, Quản lý Sinh viên, ... đều tập trung tại Phòng Đào Tạo nhà trường. Đây là một công việc khổng lồ và chắc chắn sẽ rất cần sự trợ giúp của máy tính và phần mềm.

Giới thiệu


School Primary Viewer
Trang thông tin School Primary Viewer

Phần mềm Quản lý Học tập Nhà trường Tiểu học được thiết kế đơn giản, thuận tiện sử dụng trong điều kiện các nhà trường Tiểu học của Việt Nam.

Quản lý toàn bộ quá trình học tập của mỗi học sinh cấp Tiểu học từ khi nhập trường cho đến khi ra trường.

Giới thiệu

 

Nhập & Xử lý dữ liệu trong STV
4.1. Tự động tính toán thông tin đánh giá lớp học và giáo viên.

1. Chọn mục Công cụ/ Tự động tính toán thông tin đánh giá lớp học và giáo viên:

Cũng có thể nhấn nút trên thanh công cụ để thực hiện lệnh.

2. Cửa sổ màn hình xuất hiện:

- Nhấn nút Chấp nhận và chờ thanh tiến trình hoàn thành.

Về đầu trang

4.2. Báo cáo tổng hợp thông tin đánh giá lớp học.

4.2.1. Báo cáo kết quả học tập theo Lớp/ Khối lớp.

1. Chọn mục Công cụ/ Báo cáo tổng hợp thông tin dánh giá lớp học/ Báo cáo kết quả học tập theo Lớp/ Khối lớp:

2. Cửa sổ màn hình xuất hiện:

• Chọn báo cáo theo lớp (hoặc chọn báo cáo theo khối lớp). Nhấn vào để chọn (hoặc nhấn vào để bỏ chọn) lớp hay khối lớp. Cũng có thể nhấn vào các nút: .

• Chọn môn học từ:

• Chọn phạm vi thời gian: Đầu năm, giữa năm hoặc cuối năm.

• Sau đó nhấn vào nút Đồng ý để thực hiện. Nội dung trang báo cáo như sau:

4.2.2. Báo cáo kết quả học tập theo Môn học.

1. Chọn mục Công cụ/ Báo cáo tổng hợp thông tin dánh giá lớp học/ Báo cáo kết quả học tập theo Môn học:

2. Cửa sổ màn hình xuất hiện:

• Chọn dãy môn học, phạm vi lớp/khối lớp từ danh sách bằng cách: Nhấn vào để chọn (hoặc nhấn vào để bỏ chọn). Cũng có thể thực hiện bằng cách nhấn vào các nút .

• Chọn phạm vi thời gian muốn báo cáo: đầu năm, giữa năm, cuối năm.

• Nhấn nút Đồng ý để thực hiện.

4.2.3. Báo cáo tổng hợp kết quả học tập theo Lớp/ Khối lớp.

1. Chọn mục Công cụ/ Báo cáo tổng hợp thông tin dánh giá lớp học/ Báo cáo tổng hợp kết quả học tập theo Lớp/ Khối lớp:

2. Cửa sổ màn hình xuất hiện:

• Chọn báo cáo theo lớp(hoặc chọn báo cáo theo khối lớp). Nhấn vào để chọn (hoặc nhấn vào để bỏ chọn) lớp hay khối lớp. Cũng có thể nhấn vào các nút: .

• Chọn môn học từ:

• Chọn thông tin đầu ra: Số lượng học sinh hoặc tỷ lệ học sinh.

• Sau đó nhấn vào nút Đồng ý để thực hiện.

4.2.4. Báo cáo tổng hợp kết quả học tập theo Môn học.

1. Chọn mục Công cụ/ Báo cáo tổng hợp thông tin dánh giá lớp học/ Báo cáo tổng hợp kết quả học tập theo Môn học:

2. Cửa sổ màn hình xuất hiện:

• Chọn dãy môn học, phạm vi lớp/ khối lớp bằng cách: Nhấn vào để chọn(hoặc nhấn vào để bỏ chọn). Cũng có thể nhấn vào các nút: .

• Chọn thông tin đầu ra: Số lượng học sinh hoặc tỷ lệ học sinh.

• Nhấn nút Đồng ý để thực hiện.

Về đầu trang

4.3. Báo cáo thông tin chất lượng giảng dạy giáo viên.

4.3.1. Báo cáo kết quả chất lượng giảng dạy theo giáo viên.

1. Chọn mục Công cụ/ Báo cáo thông tin chất lượng giảng dạy giáo viên/ Báo cáo kết quả chất lượng giảng dạy theo giáo viên:

2. Cửa sổ màn hình xuất hiện:

• Chọn nhóm giáo viên, chọn giáo viên.

• Chọn môn học như sau: Nhấn vào để chọn (hoặc để bỏ chọn) hay nhấn vào nút .

• Chọn cách thể hiện thông tin đầu ra.

• Nhấn nút Chấp nhận để thực hiện.

4.3.2. Báo cáo kết quả chất lượng giảng dạy theo môn học.

1. Chọn mục Công cụ/ Báo cáo thông tin chất lượng giảng dạy giáo viên/ Báo cáo kết quả chất lượng giảng dạy theo theo môn học:

2. Cửa sổ màn hình xuất hiện:

• Chọn môn học từ:

• Nhấn vào để chọn (hoặc để bỏ chọn) giáo viên.

• Chọn thông tin đầu ra.

• Nhấn nút Chấp nhận để thực hiện.

Trang trước | Về đầu trang | Tiếp theo

 
Công ty Công Nghệ Tin Học Nhà Trường

Trụ sở chính
Văn phòng TP.HCM
Phòng 1407 Nhà 17T2 Trung Hoà Nhân Chính
Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:(04) 2511017 - Fax: (04) 2511081
Email: school.net@hn.vnn.vn
270A Nguyễn Đình Chiểu - P.6 - Q.3 -TP.HCM
Điện thoại:(08) 9302154 - Fax: 08.9304155
Mobile: 0903275827
Email: schoolnet@hcm.vnn.vn