Toán 12 _Nâng cao

Chương II: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón

Bài 3. Mặt trụ, hình trụ và khối trụ

Hình trụ và khối trụ. Khái niệm.

Có thể thực hiện các thao tác sau với hình này:

- Dịch chuyển điểm M xung quanh vòng tròn đáy dưới.

- Bán kính hình trụ được điều khiển bởi đoạn thẳng trên mặt phẳng nằm ngang.

- Dịch chuyển mặt phẳng đáy trên lên, xuống bằng cách rê chuột lên mép của mặt phẳng này.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).