Toán 12 _Nâng cao

Chương II: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón

Bài 3. Mặt trụ, hình trụ và khối trụ

Em làm thử?

Các thao tác sau sẽ làm thay đổi vị trí và kích thước của hình trụ.

- Thay đổi bán kinh R.

- Dịch chuyển tâm của vòng tròn đáy.

- Dịch chuyển tâm của vòng tròn trên lên, xuống để thay đổi chiều cao của hình trụ.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).