Toán 12 _Nâng cao

Chương II: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón

Bài 3. Mặt trụ, hình trụ và khối trụ

Giao tuyến elip của mặt trụ tròn xoay và mặt phẳng.

Mặt phẳng cắt hình trụ được tạo bởi 3 điểm tự do trong không gian. Trên màn hình mặt phẳng này màu trắng, 3 điểm này có màu đỏ. Dịch chuyển 3 điểm này sẽ làm thay đổi vị trí mặt phẳng cắt hình trụ.

- Dịch chuyển hình cầu trên tại tâm O1 sao cho hình cầu này tiếp xúc với mặt phẳng cắt tại điểm F1. (Dịch chuyển O1 từ từ từ trên xuống).

- Dịch chuyển hình cầu trên tại tâm O2 sao cho hình cầu này tiếp xúc với mặt phẳng cắt tại điểm F2. (Dịch chuyển O2 từ từ từ dưới lên).

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).