Toán 12 _Nâng cao

Chương III: Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 2. Phương trình mặt phẳng

Phương trình mặt phẳng.

Mặt phẳng chính luôn vuông góc với vectơ pháp tuyến n và đi qua điểm gốc của vectơ n. Dịch chuyển n tự do trên màn hình để quan sát.

Các điểm M, M0 chuyển động tự do trên mặt phẳng này.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).