Toán 12 _Nâng cao

Chương III: Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 2. Phương trình mặt phẳng

Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Ví dụ 3.

Dịch chuyển các điểm A, B, C dọc theo các trục để quan sát.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).