Toán 12. Nâng cao. Chương II: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón

Bài 2. Khái niệm về mặt tròn xoayKhái niệm mặt tròn xoay. Trục xoay.


- Dịch chuyển điểm M xung quanh vòng tròn để quan sát và hiểu về trục xoay.

- Dịch chuyển điểm O sẽ làm dịch chuyển vòng tròn và trục xoay.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).