Toán 12. Nâng cao. Chương II: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón

Bài 2. Khái niệm về mặt tròn xoayHình cầu là mặt tròn xoay.


- Dịch chuyển điểm M xung quanh vòng tròn để quan sát và hiểu về mặt tròn xoay.

- Dịch chuyển vòng tròn hoặc trục xoay để làm dịch chuyển vòng tròn và trục xoay.

- Muốn thay đổi hướng của mặt phẳng này dịch chuyển điểm màu xanh (tự do trong không gian) và đường thẳng nằm trên mặt phẳng ngang.

- Bán kính vòng tròn được điều khiển.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).