Toán 12. Nâng cao. Chương II: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón

Bài 2. Khái niệm về mặt tròn xoayMặt xuyến.


Dịch chuyển điểm màu đỏ lớn trên vòng tròn tâm của hình xuyến để tạo ra vết của hình xuyến.

Muốn vẽ lại toàn bộ hình xuyến, bấm nút Refresh trên màn hình trình diễn bài giảng.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).