Toán 12. Nâng cao. Chương II: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón

Bài 2. Khái niệm về mặt tròn xoayMặt hypeboloit tròn xoay 1 tầng.


Dịch chuyển điểm B xung quanh vòng tròn để quan sát mặt hypeboloit tròn xoay.

Muốn vẽ lại toàn bộ hình hypeboloit tròn xoay, bấm nút Refresh trên màn hình trình diễn bài giảng.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).