Toán 10.

Chương 1. VECTƠ

Bài 4. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ

1. Trục và độ dài đại số trên trục

Tìm tọa độ của các điểm trên màn hình.

Dịch chuyển các điểm A, B, C, D, E, F để quan sát tọa độ của chúng.

GV có thể dùng công cụ để tạo thêm các điểm khác trên mặt phẳng.

Chương trình GeoGebra Applet không chạy được do trình duyệt của bạn chưa cài đặt phần mềm máy ảo Java. Để cài đặt và tích hợp Java 1.4.2 vào trong trình duyệt bạn hãy (nhấn vào đường link để tiến hành cài đặt Java.)

- Để hiển thị tên điểm cùng tọa độ của điểm này thực hiện các theo tác sau:

- Nháy chuột phải lên điểm, chọn Thuộc tính.

- Trong hộp hội thoại thuộc tính, chọn TAB Căn bản, tại vị trí Hiển thị tên, nháy chọn check box này và chọn Tên và giá trị ở hộp bên phải.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.