Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu 39 phần mềm Vui học Tiếng Việt qua tranh - Phần 2
21/05/2013

Vui Học Tiếng Việt hay Việt Games là nhóm các phần mềm vừa chơi vừa học của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường. Tới thời điểm hiện tại, công ty đã phát hành 39 phần mềm Games như vậy. Bài viết này sẽ giới thiệu tổng quát về các phần mềm thông qua các hình ảnh. Hy vọng các phần mềm này sẽ là những món quà bổ ích cho các cháu nhỏ vui chơi bổ ích trong hè.
21. Đố vui – Cái gì?


Trò chơi Đố vui – Cái gì? Đây là trò chơi giải nghĩa câu đó. Em cần đọc kỹ câu hỏi, suy nghĩ cẩn thận rồi tìm đáp án cho câu hỏi đó. Trò chơi này có ý nghĩa nâng cao hiểu biết của em về cuộc sống và thế giới thiên nhiên xung quanh em.

Mô tả giao diện và cách chơi: Trên màn hình sẽ hiện nội dung của câu hỏi chính. Các đáp án hiện tại khung bên phải màn hình. Để chọn đáp án đúng em cần nháy chuột lên đáp án đó và sau đó nháy chuột lên nút Kiểm traở dưới để biết mình làm đúng hay sai. Phía trên màn hình là thanh trạng thái ghi tên câu hỏi, điểm số hiện thời của em và nút xem danh sách người chơi có điểm cao nhất.


22. Đố vui – Cây gì?


Trò chơi Đố vui – Cây, Củ, Quả gì? Đây là trò chơi tìm hiểu, mở rộng vốn từ liên quan đến các loài cây, hoa, quả, thực vật xung quanh chúng ta.

Mô tả giao diện và cách chơi: Trên màn hình sẽ hiện nội dung của câu hỏi chính. Nội dung các câu hỏi đều sẽ là cây gì. Các đáp án hiện tại khung bên phải màn hình, phía trên là hình ảnh loài cây mà em cần quan sát, nhận biết. Để chọn đáp án đúng em cần nháy chuột lên đáp án đó và sau đó nháy chuột lên nút Kiểm tra ở dưới để biết mình làm đúng hay sai.

Phía trên màn hình là thanh trạng thái ghi tên câu hỏi, điểm số hiện thời của em và nút xem danh sách người chơi có điểm cao nhất.


23. Phân loại từ 1


Trò chơi Phân loại từ 1. Phần mềm trò chơi này rèn luyện kỹ năng và kiến thức tìm hiểu, phân tích và mở rộng vốn từ của em trong cuộc sống.

Trên màn hình phần chính giữa sẽ hiện các khối hộp hình chữ nhật, mỗi hộp sẽ tương ứng với một dòng chữ mô tả, đó chính là chủ đề hay phân loại các từ có trong hộp này. Bên phải màn hình sẽ hiện một danh sách các từ cho trước. Nhiệm vụ của em là phân loại tất cả các từ có trong danh sách bên phải và đưa chúng vào các khối hợp nằm giữa màn hình theo đúng chủ đề phân loại của chúng.

Thao tác như sau: dùng chuột kéo thả một từ ở danh sách bên phải vào một trong các khối hộp chữ nhật. Nếu kéo thả nhầm có thể dùng chuột để kéo thả ngược lại từ này về vị trí cũ của mình trong danh sách từ bên phải. Làm tiếp tục các thao tác kéo thả này cho đến hết. Làm xong nháy nút Kiểm tra để xem mình làm đúng hay sai.


24. Phân loại từ 2


Trò chơi Phân loại từ 2. Trò chơi này rèn luyện kỹ năng và kiến thức tìm hiểu, mở rộng vốn từ của em trong cuộc sống thông qua các khái niệm từ đồng nghĩa và trái nghĩa.

Trên màn hình phần chính giữa sẽ hiện 2 khối hộp hình chữ nhật, mỗi hộp sẽ tương ứng với một dòng chữ mô tả, đó chính là chủ đề hay phân loại các từ có trong hộp này. Thông thường hộp bên trái sẽ có chủ đề là từ đồng nghĩa với 1 từ cho trước, hộp bên phải sẽ có chủ đề từ trái nghĩa với một từ cho trước. Bên phải màn hình sẽ hiện một danh sách các từ cho trước. Nhiệm vụ của em là phân loại tất cả các từ có trong danh sách bên phải và đưa chúng vào 2 khối hợp nằm giữa màn hình theo đúng chủ đề của chúng.

Thao tác như sau: dùng chuột kéo thả một từ ở danh sách bên phải vào một trong các khối hộp chữ nhật. Nếu kéo thả nhầm có thể dùng chuột để kéo thả ngược lại từ này về vị trí cũ của mình trong danh sách từ bên phải. Làm tiếp tục các thao tác kéo thả này cho đến hết. Làm xong nháy nút Kiểm tra để xem mình làm đúng hay sai.


25. Phân loại từ 3


Trò chơi Phân loại từ 3. Phần mềm trò chơi này rèn luyện kiến thức tìm hiểu, phân tích và mở rộng vốn từ của em thông qua các thao tác kéo thả từ trên máy tính.

Trên màn hình sẽ hiện một bảng bao gồm 2 cột với 3, 4 hoặc 5 hàng. Cột đầu tiên của bảng đã đuợc điền thông tin chủ đề (ví dụ: khuôn mặt ...., hình dáng ...). Cột thứ hai của bảng để trống. Nhiệm vụ của em điền các từ vào các ô của cột trống này trong bảng sao cho các từ này tương ứng với chủ đề, ý nghĩa của các từ đã có trong các ô tại cột đầu tiên. Bên phải màn hình em sẽ nhìn thấy một danh sách các từ. Đây chính là các từ cần điền vào các ô trống trong bảng. Em hãy thực hiện thao tác điền như sau: dùng chuột kéo thả các từ này vào ô còn trống trong bảng. Nếu nhầm em có thể dùng chuột kéo thả ngược lại các từ từ ô trong bảng sang cột danh sách từ bên phải. Làm tiếp tục các thao tác kéo thả này cho đến hết. Làm xong nháy nút Kiểm tra để xem mình làm đúng hay sai.


26. Phân loại từ 4


Trờ chơi Phân loại từ 4. Trò chơi này rèn luyện kiến thức tìm hiểu, mở rộng vốn từ của em thông qua các khái niệm từ đồng nghĩa, trái nghĩa.

Trên màn hình sẽ hiện một bảng bao gồm 2 cột và 3, 4 hoặc 5 hàng. Cột đầu tiên của bảng đã đuợc điền thông tin (ví dụ: đồng nghĩa với từ ..., trái nghĩa với từ ...). Cột thứ hai của bảng để trống. Nhiệm vụ của em điền các từ vào các ô của cột trống này trong bảng sao cho đúng với yêu cầu đã ghi trong các ô tại cột đầu tiên. Bên phải màn hình em sẽ nhìn thấy một danh sách các từ. Đây chính là các từ cần điền vào các ô trống trong bảng. Em hãy thực hiện thao tác điền như sau: dùng chuột kéo thả các từ này vào ô còn trống trong bảng. Nếu nhầm em có thể dùng chuột kéo thả ngược lại các từ từ ô trong bảng sang cột danh sách từ bên phải. Làm tiếp tục các thao tác kéo thả này cho đến hết. Làm xong nháy nút Kiểm tra để xem mình làm đúng hay sai.


27. Ghép tranh – từ 1


Trò chơi Ghép tranh từ 1. Trên màn hình chính em sẽ nhìn thấy 4 hình ảnh đều là các con vật (như thứ rừng, thú nuôi, chim, cá) hoặc các cây cối, hoa quả, cột bên phải em sẽ nhìn thấy 4 từ trong một danh sách. Mỗi hình ảnh sẽ tương ứng với một từ trong danh sách. Trò chơi này sẽ giúp em hiểu thêm và mở rộng vốn từ liên quan đến các loài động, thực vật trong thiên nhiên. Một trò chơi rất bổ ích. Nhiệm vụ của em là ghép các tranh và từ này lại với nhau sao cho hợp lý nhất. Để thực hiện việc ghép tranh - từ em thực hiện thao tác sau: dùng chuột kéo thả các từ trong cửa sổ bên phải vào vị trí dưới mỗi bức tranh. Làm xong nháy nút Kiểm tra để xem mình làm đúng hay sai.


28. Ghép tranh – từ 2


Trò chơi Ghép tranh – từ 2. Trên màn hình chính em sẽ nhìn thấy 4 hình ảnh, cột bên phải em sẽ nhìn thấy 4 từ trong một danh sách. Mỗi hình ảnh sẽ tương ứng với một từ trong danh sách. Trò chơi này sẽ giúp em hiểu thêm và mở rộng vốn từ liên quan đến cuộc sống xung quanh chúng ta. Nhiệm vụ của em là ghép các tranh và từ này lại với nhau sao cho hợp lý nhất. Để thực hiện việc ghép tranh - từ em thực hiện thao tác sau: dùng chuột kéo thả các từ trong cửa sổ bên phải vào vị trí dưới mỗi bức tranh. Làm xong nháy nút Kiểm tra để xem mình làm đúng hay sai.


29. Ghép tranh - từ 3


Trò chơi Ghép tranh – từ 3. Trò chơi này rèn luyện khả năng và nâng cao hiểu biết của em về các hiện tượng, sự vật trong cuộc sống hàng ngày, mở rộng vốn hiểu biết của em thông qua tìm hiểu các hình ảnh và từ tiếng Việt. Chủ đề các hình ảnh của phần mềm này rất đa dạng bao gồm hình ảnh quê hương đất nước, sinh hoạt của nhân dân, các loại thú vật, chim muông, cây cối, hoa quả.

Trên màn hình chính em sẽ nhìn thấy 4 bức hình, cột bên phải em sẽ nhìn thấy 4 từ (cụm từ) trong một danh sách. Mỗi hình ảnh sẽ tương ứng với một từ trong danh sách. Nhiệm vụ của em là ghép các tranh và từ này lại với nhau sao cho hợp lý nhất. Để thực hiện việc ghép tranh - từ em thực hiện thao tác sau: dùng chuột kéo thả các từ trong cửa sổ bên phải vào vị trí dưới mỗi bức tranh. Làm xong nháy nút Kiểm tra để xem mình làm đúng hay sai.


30. Điền cấu tạo tiếng


Trò chơi Điền cấu tạo tiếng. Trò chơi này giúp em ôn luyện về cấu tạo tiếng trong môn Tiếng Việt. Trên màn hình sẽ xuất hiện ngẫu nhiên một số từ đơn tiếng Việt, mỗi từ này sẽ được ghi trên 1 hàng của một bảng có sẵn trên màn hình, tại cột có ghi Tiếng. Nhiệm vụ của em là cần phân tích các tiếng (từ) này thành các bộ Âm-Vần-Thanh dấu. Em cần gõ trực tiếp các thông tin này vào các ô của bảng, mỗi từ một hàng ngang.

Cách nhập vào ô của bảng như sau:

- Nháy chuột lên ô của bảng, khi đó ô này sẽ chuyển màu thể hiện.

- Gõ trực tiếp từ bàn phím các chữ, ký tự. Gõ xong nhấn ENTER.

Chú ý:

- Với dấu ngang (không dấu) thì cần gõ chữ "ngang" hoặc để ô này trống cũng được.

- Với các dấu khác thì cần ghi: huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng.

Nếu muốn xóa một ô thực hiện thao tác sau:

- Nháy chuột lên ô này.

- Bấm phím Delete.

Em cần nhập tất cả các ô của bảng trước khi tiến hành kiểm tra.


31. Tìm thành ngữ đúng


Trò chơi Tìm thành ngữ đúng. Đây là trò chơi tìm hiểu ý nghĩa của các câu thành ngữ, tục ngữ Việt Nam. Trên màn hình tại khung cửa sổ chính sẽ hiện một câu hỏi yêu cầu tìm một thành ngữ hoặc tục ngữ đúng nghĩa nhất trong số các thành ngữ hiện tại khung bên phải màn hình. Để thực hiện trò chơi em cần nháy chuột lên một đáp án có sẵn tại khung phải màn hình, đó là thành ngữ gần nghĩa nhất với nội dung của câu hỏi.

Làm xong nháy nút Kiểm tra biết làm đúng hay sai.

Nếu làm đúng phần mềm sẽ thông báo và tặng em 10 điểm.

Nếu làm sai, phần mềm sẽ thông báo, hiện đáp án đúng trên khung phải và em không được điểm nào.


32. Tìm từ đúng nhất


Trò chơi Tìm từ đúng nhất. Đây là trò chơi nhằm tìm hiểu và nâng cao vốn từ tiếng Việt của em: trò chơi tìm từ đúng nghĩa nhất.

Trên màn hình tại khung cửa sổ chính sẽ hiện một câu hỏi yêu cầu tìm một từ đúng nghĩa nhất trong số các từ hiện tại khung bên phải màn hình. Trò chơi có ý nghĩa rèn luyện cho em tìm hiểu thêm vốn từ tiếng Việt của mình. Để thực hiện trò chơi em cần nháy chuột lên một đáp án có sẵn tại khung phải màn hình.

Làm xong nháy nút Kiểm tra biết làm đúng hay sai.

Nếu làm đúng phần mềm sẽ thông báo và tặng em 10 điểm.

Nếu làm sai, phần mềm sẽ thông báo, hiện đáp án đúng trên khung phải và em không được điểm nào.


33. Thi tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa


Trò chơi Thi tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa. Đây là trò chơi Thi tìm từ, người chơi cần tìm 1 từ theo yêu cầu với thời gian tìm nhỏ nhất. Trò chơi này sẽ yêu cầu em tìm một từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với 1 từ cho trước.

Trên màn hình tại khung cửa sổ chính bên trái phía trên là nội dung cụ thể của bài thi. Yêu cầu là tìm một từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với một từ cho trước. Bên phải màn hình là hệ thống đồng hồ chỉ thời gian, điểm của bài thi và các thông tin khác nếu có. Trò chơi này rèn luyện khả năng và nâng cao hiểu biết của em về các hiện tượng, sự vật trong cuộc sống hàng ngày, mở rộng vốn hiểu biết của em thông qua tìm hiểu các từ đồng nghĩa, trái nghĩa trong tiếng Việt. Nhiệm vụ của em là tìm ra từ đó càng nhanh càng tốt. Em nhập trực tiếp từ cần tìm tại dòng nhập liệu phía dưới khung cửa sổ chính. Nhập xong nhấn ENTER. Nếu nhập sai phần mềm sẽ thông báo ngay và em lại được quyền nhập tiếp, cứ như vậy cho đến khi nào nhập đúng thì thôi. Muốn xem ngay đáp án thì nháy nútcó chữ A, đáp án sẽ hiện ra tại khung bên phải của màn hình.


34. Thi tìm từ láy


Trò chơi Thi tìm từ láy. Đây là trò chơi Thi tìm từ, người chơi cần tìm 1 từ theo yêu cầu với thời gian tìm nhỏ nhất. Trò chơi này sẽ yêu cầu em tìm một từ láy tiếng Việt.

Trên màn hình tại khung cửa sổ chính bên trái phía trên là nội dung cụ thể của bài thi. Yêu cầu là tìm một từ láy với nội dung cho trước. Bên phải màn hình là hệ thống đồng hồ chỉ thời gian, điểm của bài thi và các thông tin khác nếu có. Nhiệm vụ của em là tìm ra từ đó càng nhanh càng tốt. Em nhập trực tiếp từ cần tìm tại dòng nhập liệu phía dưới khung cửa sổ chính. Nhập xong nhấn ENTER. Nếu nhập sai phần mềm sẽ thông báo ngay và em lại được quyền nhập tiếp, cứ như vậy cho đến khi nào nhập đúng thì thôi. Muốn xem ngay đáp án thì nháy nútcó chữ A, đáp án sẽ hiện ra tại khung bên phải của màn hình.


35. Điền từ láy


Trò chơi Điền từ láy. Trò chơi này giúp em ôn luyện về các từ láy của Tiếng Việt. Nhắc lại một từ tiếng Việt gọi là từ láy nếu nó bao gồm hai tiếng (2 từ đơn) có cùng âm đầu (prefix) hoặc cùng vần (syllable). Ví dụ các từ láy là: lăn tăn, lọ mọ, nũng nịu.

Trên màn hình em sẽ thấy xuất hiện một bảng bao gồm 2 cột và nhiều hàng. Trên mỗi hàng em sẽ nhìn thấy đã có một từ nào đó. Nhiệm vụ của em là điền vào các ô trống của bảng trên sao cho mỗi hàng sẽ có 2 từ đơn tạo thành 1 từ láy.

Cách nhập vào ô của bảng như sau:

- Nháy chuột lên ô của bảng, khi đó ô này sẽ chuyển màu thể hiện.

- Gõ trực tiếp từ bàn phím các chữ, ký tự. Nhập xong nhấn ENTER.

Nếu muốn xóa một ô thực hiện thao tác sau:

- Nháy chuột lên ô này.

- Bấm phím Delete.

Em cần nhập tất cả các ô của bảng trước khi tiến hành kiểm tra.


36. Thi tìm thành ngữ


Trò chơi Thi tìm thành ngữ, tục ngữ. Đây là trò chơi Thi tìm từ, người chơi cần tìm 1 thành ngữ hoặc tục ngữ từ theo yêu cầu với thời gian tìm nhỏ nhất.

Trên màn hình tại khung cửa sổ chính bên trái phía trên là nội dung cụ thể của bài thi. Yêu cầu là tìm một thành ngữ với nội dung cho trước. Bên phải màn hình là hệ thống đồng hồ chỉ thời gian, điểm của bài thi và các thông tin khác nếu có. Nhiệm vụ của em là tìm ra thành ngữ, tục ngữ đó càng nhanh càng tốt. Em nhập trực tiếp từ cần tìm tại dòng nhập liệu phía dưới khung cửa sổ chính. Nhập xong nhấn ENTER. Nếu nhập sai phần mềm sẽ thông báo ngay và em lại được quyền nhập tiếp, cứ như vậy cho đến khi nào nhập đúng thì thôi. Muốn xem ngay đáp án thì nháy nút có chữ A, đáp án sẽ hiện ra tại khung bên phải của màn hình.


37. Tìm từ tương ứng tranh


Trò chơi Tìm từ tương ứng tranh. Đây là trò chơi tìm hiểu, mở rộng vốn từ liên quan đến các các sự việc, sự vật xung quanh em thông qua các hình ảnh.

Cho trước một hình ảnh và tìm từ đúng nghĩa nhất với bức tranh này. Trên màn hình tại khung cửa sổ chính sẽ hiện một hình ảnh và câu hỏi yêu cầu tìm một từ đúng nghĩa nhất trong số các từ hiện tại khung bên phải màn hình. Trò chơi có ý nghĩa rèn luyện cho em tìm hiểu thêm vốn từ tiếng Việt của mình. Để thực hiện trò chơi em cần nháy chuột lên một đáp án có sẵn tại khung phải màn hình. Làm xong nháy nút Kiểm tra để biết mình làm đúng hay sai.


38. Thi tìm hiểu vốn từ


Trò chơi Thi tìm hiểu vốn từ. Đây là trò chơi Thi tìm từ, người chơi cần tìm 1 từ theo yêu cầu với thời gian tìm nhỏ nhất. Trò chơi này sẽ yêu cầu em tìm một tiếng Việt với ý nghĩa và tính chất cho trước. Trên màn hình tại khung cửa sổ chính bên trái phía trên là nội dung cụ thể của bài thi. Yêu cầu là tìm một từ với nội dung cho trước. Bên phải màn hình là hệ thống đồng hồ chỉ thời gian, điểm của bài thi và các thông tin khác nếu có. Nhiệm vụ của em là tìm ra từ đó càng nhanh càng tốt. Em nhập trực tiếp từ cần tìm tại dòng nhập liệu phía dưới khung cửa sổ chính. Nhập xong nhấn ENTER. Sau khi nhập xong, từ sẽ hiện trong khung cửa sổ chính. Nếu nhập sai phần mềm sẽ thông báo ngay và em lại được quyền nhập tiếp, cứ như vậy cho đến khi nào nhập đúng thì thôi. Muốn xem ngay đáp án thì nháy nút có chữ A, đáp án sẽ hiện ra tại khung bên phải của màn hình.


39. Tìm thành ngữ đồng nghĩa


Trò chơi Tìm thành ngữ đồng nghĩa. Đây là trò chơi tìm hiểu ý nghĩa của các câu thành ngữ, tục ngữ Việt Nam. Trên màn hình tại khung cửa sổ chính sẽ hiện một câu hỏi yêu cầu tìm một thành ngữ hoặc tục ngữ đồng nghĩa với một thành ngữ cho trước. Thành ngữ đồng nghĩa cần tìm sẽ là một trong số các thành ngữ hiện tại khung bên phải màn hình.

Để thực hiện trò chơi em cần nháy chuột lên một đáp án có sẵn tại khung phải màn hình, đó là thành ngữ cần tìm với nội dung của câu hỏi. Nhập xong nháy nút Kiểm tra để biết làm đúng hay sai.

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=CDROM&file=article&sid=7088

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn