Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Danh sách FORM dùng trong dự án phần mềm Học Dạy Tiếng Việt 1, 2, 3, 4, 5. Nhóm 2: Câu hỏi mở
04/10/2013

Nhóm Câu hỏi mở bao gồm các Form mô tả các bài luyện, ôn tập có các câu hỏi mở. Đây là điểm đặc thù rất khác biệt của môn Tiếng Việt so với các môn học khác. Đa số các câu hỏi, ôn luyện trong môn Tiếng Việt là các câu hỏi mở.

Trong nhóm này 2 Form chính quan trọng nhất là QA và QAG. Nhóm QA dành cho các lớp học 1, 2, 3. Form QAG dành cho các lớp học 4, 5.
Stt

Form Name

Form Code

Description

1.

QA
Câu hỏi và trả lời

QA

Form mô tả các bài học, bài luyện với câu hỏi mở. Form này được dùng trong các bài tập đọc các lớp 1, 2, 3.

2.

Điền từ vào câu
Write-Word-To-Sentence

WWTS

Mô phỏng bài luyện cho phép người dùng thay thế một từ hoặc một nhóm từ trong 1 câu cho trước. Việc thay thế được thực hiện bằng cách gõ trực tiếp từ bàn phím.

3.

QA-General (QAG) Trả lời câu hỏi mở rộng

QAG

Form này là tổng quát của các Form QA và TLV. Cho phép trả lời câu hỏi theo các nhóm.

Form được dùng trong các tiết tập đọc của lớp 4, 5.

4.

Tập làm văn
TLV

TLV

Mô phỏng bài học tập làm văn của Tiếng Việt Tiểu học.

Form này tương tự, kế thừa và phát triển Form Q&A.

5.

Sửa Text trực tiếp 2
Text-Correction2

TCorrection2

Form này sinh bài luyện cho phép người dùng sửa trực tiếp 1 đoạn văn bản trên màn hình, đoạn văn này đã được thay đổi so với văn bản gốc đúng.

6.

Write-Sentence
Đặt câu với cụm từ cho trước (WriteST)

WriteST

Form mô phỏng bài luyện tập đặt câu chứa 1 từ, cụm từ cho trước. Bài luyện mở.

Chú ý:

bài luyện này có thể dùng Form TLV để mô phỏng. Form này là 1 phương án bổ sung.

7.

Write-Sentence2 (WST2)
Viết câu và đoạn văn theo yêu cầu

WST2

FORM này là 1 mở rộng trực tiếp của Form Write-Sentence, điểm khác biệt chỉ là câu văn là mở hoàn toàn không cần chứa cụm từ cho trước.

8.

Điền từ trực tiếp hoàn thiện câu – Direct Insert Words to Sentence (DIWS)

DIWS

Form này mô tả bài luyện tương tự như Form Write-Word-To-Sentence nhưng hướng đến các lớp 4, 5.

9.

Viết-câu 3 (WriteST3)

WST3

Form này là 1 mở rộng của cả 2 FORM WriteST và WriteST2.

Form này cho phép thực hiện các bài luyện tập viết câu chứa 1 trong một số các từ, cụm từ cho trước.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=CDROM&file=article&sid=7297

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn