Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Cấu trúc tổng thể của một tệp *.tvbook
02/04/2014

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Công ty School@net sắp ra mắt phần mềm VỞ TẬP VIẾT CHỮ VIỆT, phần mềm thiết kế sách, vở tập viết chữ Việt đầu tiên của Việt Nam.


Để hiểu rõ hơn về phần mềm này, bài viết này sẽ mô tả cấutrúc tổng thể của một Vở tập viết như vậy. Trong phần mềm TVBOOK, mỗi tệp sách,vở tập viết được lưu trong một tệp dạng *.tvbook hay *.tvb.

Sau đây là mô tả ngắn gọn cấu trúc / mô hình các tệp*.tvbook được thiết kế trong phần mềm này.

Cấu trúc của mỗi tệp tvbook có dạng tổng quát sau:

Cấu trúc chung của một tệp tvbook bao gồm các trang sau:

- Trang bìa. Bêntrong trang bìa là nội dung cuốn sách.

- Phần nội dung sẽ bao gồm Tiêu đề (Title) và các nhóm thông tin văn bản của sách.

- Các nhóm thông tin văn bản sẽ bao gồm 1 hay nhiều nhóm,gọi là các Text Group. Số lượng các Text Group không hạn chế.

Phân loại Text Group (nhóm văn bản)

Trong mô hình tệp *.tvbook, Text Group đóng vai trò chính.Trong phần mềm TVBOOK, Text Group được chia thành 3 loại như trong sơ đồ sau.

Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng loại đối tượng đó.

1. Text Line (dòng văn bản)

Text Line (dòng văn bản) là loại nhóm văn bản bao gồm cácdòng chữ được điều khiển riêng biệt. Cấu trúc của Text Line như sau:

.....

Mỗi dòng văn bản (text line được điều khiển độc lập, riêngbiệt và chỉ có tác dụng trên 1 dòng. là các ký tự điềukhiển thể hiện văn bản trên dòng nảy. Có thể có nhiều nhóm ký tự điều khiển. Cóthể viết lại cấu trúc của Text Line như sau:

/* dòng 1 */ [Text] ...> [Text]

/* dòng 2 */ [Text] ...> [Text]

......

/* dòng K */ [Text] ...> [Text]

Ví dụ:

a a

b b

c c

A A

a a a a a a

đom đóm đom đóm

nhà trường

2. Paragraph Text (đoạn văn bản)

Paragraph Text (đoạn văn bản) bao gồm các đoạn văn bản đượcđiều khiển độc lập. Các ký tự điều khiển nằm ở đầu đoạn văn bản. Cấu trúc củaĐoạn văn bản như sau:

/* paragraph 1*/

[Text Paragraph]

/* paragraph 2*/

[Text Paragraph]

....

/* paragraph K*/

[Text Paragraph]

Ví dụ:

Không sơn mà đỏ

Không gõ mà kêu

Không khều màrụng.

ViệtNam đất nước ta ơi

Mênh mông biểnlúa đâu trời đẹp hơn

Sóngnối sóng

Mãi không thôi

Sóng sóng sóng

Đến chân trời

3. Image Char (hình ảnh ký tự)

Image Char là kiểu dữ liệu bao gồm 1 hay nhiều ký tự chữ cáinhưng được thể hiện bằng các hình ảnh.

Các ký tự - hình ảnh được mã hóa theo cách viết dễ hiểu vàđơn giản.

Ví dụ một cấu trúc Image Char như sau:

a

aw

aac_g

bc_g

b

Như vậy phần nội dung chính của tệp *.tvb là một dãy các đốitượng văn bản, mỗi đối tượng là 1 trong 3 loại như trên.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=CDROM&file=article&sid=7560

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn