Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các mô phỏng tương tác kiến thức Toán Tiểu học Form 30: Tập viết phân số
19/09/2014

Phần mềm iMath có thể hiểu là một tập hợp các Mô phỏng kiến thức môn  Toán Tiểu học được thể hiện thông qua các chủ đề kiến thức cụ thể. Mỗi mô phỏng được thể hiện trên màn hình như một Form.


Các Form giao diện này đều có các đặc tính chung sau:

- Mỗi Form (giao diện) sẽ tập trung mô phỏng một mảng hoặc một chủ đề kiến thức nhất định trong chương trình môn Toán Tiểu học.

- Tất cả các Form đều được thể hiện ở tính tương tác cao giữa người và máy tính. Đặc tính này sẽ giúp Form trở thành công cụ đắc lực cho việc hỗ trợ học và dạy.

Bài viết này sẽ mô tả Form mô phỏng tiếp theo: Tập viết phân số.

Khuôn dạng của Form như sau:

Tại vị trí Đọc số xuất hiện dòng chữ mô tả cách đọc phân số này. Có thể nháy nút loa để nghe cách đọc phân số này. Nhiệm vụ của HS là nhập cách viết phân số. Dùng chuột nháy vào các nút màu đỏ hoặc nhập trực tiếp số bằng bàn phím vào vị trí của tử số và mẫu số.   

Ý nghĩa các nút lệnh trong cửa sổ này như sau:

 Kết thúc bài học.

 Làm lại từ đầu.

 Kiểm tra xem bài làm đúng hay sai. Phần mềm sẽ đưa ra thông báo và ghi đáp án đúng lên màn hình nếu làm sai.

 Trợ giúp. Phần mềm sẽ hướng dẫn cách thực hiện công việc tiếp theo.

 Chuyển sang làm bài tiếp theo. Dữ liệu do phần mềm tự động sinh.

 Nhập trực tiếp dữ liệu và các lựa chọn của dạng toán hiện thời.

Màn hình nhập dữ liệu có dạng:

GV nhập tử số và mẫu số của phân số cần viết.

Nhập xong nháy nút Chấp nhận.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=CDROM&file=article&sid=7716

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn