Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Toàn bộ các Video hướng dẫn sử dụng phần mềm iMath
01/12/2014

iMath là phần mềm dành riêng cho giáo viên hỗ trợ trực tiếp giảng dạy môn Toán cấp Tiểu học. Phần mềm đã mô phỏng tất cả các dạng Toán có trong chương trình SGK môn Toán các lớp 1, 2, 3, 4, 5. Sau đây là toàn bộ các Video hướng dẫn sử dụng phần mềm này.


 

I. CÁC VIDEO HƯỚNG DẪN CHUNG
Bài 1: Giới thiệu tổng quan về phần mềm iMath: Cùng học và dạy Toán Tiểu học 
https://www.youtube.com/watch?v=_u9Qrlvmds0

Bài 2: Giới thiệu các FORM mô phỏng kiến thức trong phần mềm iMath 
https://www.youtube.com/watch?v=QGXm5Q8S9bI

Bài 3: Các cách và lựa chọn thể hiện giao diện Cây chủ đề kiến thức trong iMath
https://www.youtube.com/watch?v=UfJnBWIPHzI

II. CÁC VIDEO GIỚI THIỆU CHI TIẾT CÁC DẠNG TOÁN ĐÃ MÔ PHỎNG TRONG PHẦN MỀM. TOÀN BỘ CÁC DẠNG TOÁN ĐƯỢC CHIA LÀM 10 NHÓM.

Nhóm 1: Làm quen, nhận biết, học đếm và viết số, cấu tạo và phân tích số.

https://www.youtube.com/watch?v=3kXrvNpH4Og

Nhóm 2: 4 phép tính. 

Phần 2.1:
https://www.youtube.com/watch?v=G0NfZ_6SBGQ

Phần 2.2:
https://www.youtube.com/watch?v=OpUuqu4Waw8

Nhóm 3: Đo lường, các đại lượng đo lường

Phần 3.1:
https://www.youtube.com/watch?v=0jYP-YWeXaE

Phần 3.2: 
https://www.youtube.com/watch?v=hzRSxSujpzM

Nhóm 4: Đồng hồ và số đo thời gian

Phần 4.1:
https://www.youtube.com/watch?v=sFvP_3t3bvQ

Phần 4.2:
https://www.youtube.com/watch?v=fQHl2hqGGe4

Nhóm 5: Tiền Việt Nam.

https://www.youtube.com/watch?v=Nk7MPb1vcv4 

Nhóm 6: Tính giá trị biểu thức.

https://www.youtube.com/watch?v=VOsvgDqmxeI 

Nhóm 7: Giải toán có lời văn.

Phần 7.1:
https://www.youtube.com/watch?v=oyDyW8EsbPU 

Phần 7.2: 
https://www.youtube.com/watch?v=0b_STE1X8pQ 

Nhóm 8: Các dạng toán có yếu tố hình học

Phần 8.1
https://www.youtube.com/watch?v=J2cMdKkS9qA

Phần 8.2
https://www.youtube.com/watch?v=siY6ahmzVO0

Phần 8.3
https://www.youtube.com/watch?v=ieaFCU3MYR0

Phần 8.4
https://www.youtube.com/watch?v=uMhKq7yxnt8

Phần 8.5
https://www.youtube.com/watch?v=5JZC7nzQb-c

Nhóm 9: Tính chất số và phép toán.

https://www.youtube.com/watch?v=5OZ_iCrOTKw

Nhóm 10: Biểu đồ, bản đồ, bảng số, số La Mã.

Phần 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=KcKStaKl1Wo

Phần 2:
https://www.youtube.com/watch?v=t_XE1ecUBooURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=CDROM&file=article&sid=7796

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn