Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Vở tập viết chữ Việt - TVBOOK bằng video
23/06/2016

Vở tập viết chữ Việt là phần mềm thiết kế sách tập viết đầu tiên của Việt Nam. Tên tiếng Anh của phần mềm là Vietnamese Writing Book hay ngắn gọn là TVBOOK. Chức năng chính của phần mềm là khả năng tạo ra các trang sách / vở tập viết với nội dung tùy biến tương tự như các cuốn sách / vở tập viết hiện có trong các nhà sách hiện nay. Toàn bộ nội dung được phép soạn
thảo, tùy chỉnh tùy ý, rất đa dạng và phong phú, đáp ứng cao nhất nhu cầu của người sử dụng.


Bài 1: Giới thiệu tổng quan về phần mềm TVBook 2.0

https://youtu.be/beKNZ8-cd0g

Bài 2: Cấu trúc 1 File TVBook. Các lệnh hệ thống làm việc với TVBook. Khởi tạo một tệp TVBook

https://youtu.be/Jzl5WZcN6Nw

Bài 3: Mô tả chung giao diện soạn thảo một TVBook

https://youtu.be/4ojTh_R9CR4

Bài 4: Nhập và xem thông tin hệ thống của TVBook

https://youtu.be/de0AUBnmCoU

Bài 5: Nhập trang Tiêu đề cho Vở tập viết (TVBook)

https://youtu.be/uoCnRpJxUTU

Bài 6: Phân loại Text Group trong nội dung của TVBook

https://youtu.be/By_nk3nIi8E

Bài 7: Nhập điều chỉnh đối tượng Text Line trong TVBook

https://youtu.be/DnA8rDkYf7U

Bài 8: Nhập, điều chỉnh đối tượng Paragraph Text trong TVBook

https://youtu.be/yWvq8jGZhk8

Bài 9: Làm việc với Image Char trong TVBook

https://youtu.be/Ts6bjV7iSsU

Bài 10: Điều chỉnh và in ấn toàn bộ TVBook

https://youtu.be/f4BSW_1PXo0URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=CDROM&file=article&sid=8135

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn