Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Hướng dẫn các thao tác nâng cao với CSDL Ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra trong iQB 8.0
04/07/2016

iQB 8.0 là một giải pháp phần mềm và dịch vụ lớn của Công ty School@net. Với hơn 12 năm liên tục phát triển, bộ phần mềm này ban đầu chỉ là một phần mềm nhỏ nay đã phát triển để trở thành một giải pháp lớn với hàng trăm phần mềm và ứng dụng khác nhau. Đối tượng chính của giải pháp này là khái niệm Ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra và việc kiểm tra kiến thức.


1. Quản trị Ngân hàng câu hỏi, thiết lập User Admin và User giáo viên .

https://youtu.be/uSXw5zMN-Wc

2. Làm việc với Ma trận kiến thức.

https://youtu.be/exzvBuxPgs0

3. Nhập câu hỏi tạm thời. Chuyển câu hỏi tạm thời sang chính thức.

https://youtu.be/FD9QC_S0iuM

4. Đánh giá, tìm kiếm câu hỏi.

https://youtu.be/fpwJc8lwtgQ

5. Quản trị câu hỏi theo chủ đề kiến thức.

https://youtu.be/tNHO3RCxf_Q

6. Import / Export CSDL.

6a. Ý nghĩa của lệnh tách, ghép Ngân hàng câu hỏi.

https://youtu.be/4FFDM5epmjg

6b. Lệnh Import / Export CSDL Ngân hàng câu hỏi.

https://youtu.be/I7QgXC-HPsY

7. Làm việc và quản trị hệ thống Mẫu đề kiểm tra.

https://youtu.be/vPqbzNRMv-0

8. Khái niệm Kiểu nội dung và Lệnh khởi tạo đa đề kiểm tra.

8a. Khái niệm Kiểu nội dung. Gán kiểu nội dung cho câu hỏi trong CSDL .

https://youtu.be/k_MycGdn3Us

8b. Ý nghĩa lệnh tạo đa đề kiểm tra trên thực tế.

https://youtu.be/AUB3mShiSLA

8c. Mô tả lệnh khởi tạo đa đề kiểm tra.

https://youtu.be/2Klq6AXuvBw

9. Các chức năng nâng cao với đề kiểm tra.

https://youtu.be/k5xMxForq4g

10. Báo cáo, thống kê câu hỏi trong CSDL.

https://youtu.be/i1WusByY650URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=CDROM&file=article&sid=8164

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn