Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

10 câu hỏi & trả lời về phần mềm GeoMath Lesson 1.5
14/12/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Phần I: Câu hỏi

1. Các tệp bài giảng *.gmath tạo bởi phần mềm Geo Math Lesson 1.5 có được sử dụng với bộ phần mềm GeoMath 6- 12 và GeoMath Player hay không?


2.Trong mỗi tệp *.gmath người dùng có thể tạo được bao nhiêu trang GeoMath Page?

3. Trong phần mềm Geo Math Lesson 1.5 có nhắc đến khái niệm CSDL GDL, trong bộ phần mềm GeoMath 6-12 cũng nhắc đến khái niệm này, hai khái niệm này ở hai bộ phần mềm này là giống nhau hay khác nhau?

4.Trong phần mềm Geo Math Lesson có bao nhiêu CSDL GDL? Các CSDL này có điểm gì đặc biệt?

5.Tôi có thể tạo được một bài giảng trong đó nhúng vào các đối tượng hình học lấy từ SGK lớp 9 đồng thời lấy từ SGK lớp 11 được hay không?

6. Các CSDL GDL đi kèm trong các phần mềm GeoMath 6-12 có phải là một phần của các CSDL GDL có trong phần mềm Geo Math Lesson 1.5?

7.CSDL các đối tượng toán học có trong phần mềm Geo Math Lesson 1.5 có hỗ trợ cho các phân môn khác của môn Toán như Đại số, Giải tích hay không?

8.Nếu tôi đã có sẵn một thư viện các hình học động, tôi có thể nhập và bổ sung vào CSDL GDL có trong phần mềm Geo Math lesson 1.5 hay không?

9. Để trình diễn một tệp *.gmath đã có sẵn, cần phải thực hiện các thao tác nào? Có cần thiết phải có phần mềm Geo Math lesson 1.5 để trình diễn các bài giảng này hay không?

10.Trong phần mềm Geo Math Lesson 1.5 có hay không chức năng tách, ghép CSDL GDL?

Phần II: Trả lời

1. Các tệp bài giảng *.gmath tạo bởi phần mềm Geo Math Lesson 1.5 có được sử dụng với bộ phần mềm GeoMath 6- 12 và GeoMath Player hay không?

Trả lời:

Hoàn toàn được. Các tệp *.gmath đuợc khởi tạo bởi phần mềm Geo Math Lesson 1.5 và GeoMath 6-12 là hoàn toàn tương đương nhau. Như vậy có thể dùng phần mềm Geo Math Lesson 1.5 để trình diễn các tệp *.gmath khởi tạo bởi GeoMath 6-12 và ngược lại.

2. Trong mỗi tệp *.gmath người dùng có thể tạo được bao nhiêu trang GeoMath Page?

Trả lời:

Trong các phần mềm Geo Math Lesson 1.5 và GeoMath 6-12 1.5, mỗi tệp *.gmath chỉ chứa đúng một trang GeoMath Page. Đây là khuôn dạng của tệp *.gmath phiên bản 1.5.

Chú ý rằng mỗi GeoMath Page có thể chứa nhiều trang màn hình, hay nhiều slide.


Trong hình ảnh trên chúng ta nhìn thấy GeoMath Page của tệp bài giảng này chứa nhiều trang màn hình, mỗi trang màn hình có thể hình dung như một Slide.

3. Trong phần mềm Geo Math Lesson 1.5 có nhắc đến khái niệm CSDL GDL, trong bộ phần mềm GeoMath 6-12 cũng nhắc đến khái niệm này, hai khái niệm này ở hai bộ phần mềm này là giống nhau hay khác nhau?

Trả lời:

Đúng như vậy: hai khái niệm GDL - CSDL các đối tượng toán học được nhắc đến trong 2 bộ phần mềm này là hoàn toàn như nhau. Sự khác nhau chỉ ở nội dung của các CSDL này.

- Trong bộ 7 phần mềm GeoMath 6-12, mỗi phần mềm chứa 01 CSDL GDL là các đối tượng thuộc phần Hình học của môn toán tương ứng khối lớp này.

- Còn trong phần mềm Geo Math Lesson 1.5, các CSDL GDL chứa toàn bộ nội dung CT môn Toán của tất cả các khối lớp của một cấp. Ví dụ Toán THCS sẽ chứa nội dung chương trình và các đối tượng của tất cả các khối lớp từ 6 đến 9.

4. Trong phần mềm Geo Math Lesson có bao nhiêu CSDL GDL? Các CSDL này có điểm gì đặc biệt?


Trong phần mềm Geo Math Lesson có 3 bộ CSDL GDL độc lập:

- Toán THCS

- Toán THPT, chương trình Cơ bản

- Toán THPT, chương trình Nâng cao.

Người dùng có thể kết nối vào bất kỳ CSDL nào theo ý muốn.

5. Tôi có thể tạo được một bài giảng trong đó nhúng vào các đối tượng hình học lấy từ SGK lớp 9 đồng thời lấy từ SGK lớp 11 được hay không?

Trả lời:

Hoàn toàn có thể được.

Vì người dùng có quyền kết nối vào bất kỳ CSDL GDL nào theo ý muốn.

Ví dụ ban đầu, bạn kết nối vào CSDL Toán THCS để lấy các hình từ CT Toán lớp 9, sau đó bạn kết nối vào CSDL Toán THPT Cơ bản để lấy các hình từ CT Toán lớp 11.

6. Các CSDL GDL đi kèm trong các phần mềm GeoMath 6-12 có phải là một phần của các CSDL GDL có trong phần mềm Geo Math Lesson 1.5?

Trả lời:

Đúng như vậy.

Ví dụ trong phần mềm Geo Math lesson 1.5 chứa CSDL GDL Toán THCS, trong bộ CSDL này chứa các hình hình học theo phần Hình học của các khối lớp 6-9, đó chính là các CSDL GDL nằm trong các phần mềm GeoMath 6-9 tương ứng.

Hay nói cách khác, phần mềm Geo Math Lesson 1.5 chứa tất cả các CSDL GDL có trong bộ phần mềm GeoMath 6-9.

Ngoài ra trong phần mềm Geo Math Lesson 1.5 còn chứa CSDL GDL của CT Toán THPT Nâng cao mà không có trong các phần mềm GeoMath 6-12.

7. CSDL các đối tượng toán học có trong phần mềm Geo Math Lesson 1.5 có hỗ trợ cho các phân môn khác của môn Toán như Đại số, Giải tích hay không?

Trả lời:

Có hỗ trợ. Trong các CSDL GDL có trong phần mềm Geo Math Lesson 1.5 đã chứa ma trận kiến thức của toàn bộ chương trình môn Toán cho các cấp THCS, THPT bao gồm toàn bộ các phần kiến thức Số học, Đại số, Hình học, Giải tích. Do vậy về nguyên tắc các CSDL này sẽ hỗ trợ tất cả các phân môn khác của môn Toán như Đại số, Giải tích.

8. Nếu tôi đã có sẵn một thư viện các hình học động, tôi có thể nhập và bổ sung vào CSDL GDL có trong phần mềm Geo Math lesson 1.5 hay không?

Trả lời:

Hoàn toàn có thể được. Đó là một trong những tính năng mới rất mạnh và đặc biệt của phần mềm GeoMath Lesson 1.5.


Đây là màn hình chức năng cho phép nhập, sửa trực tiếp các đối tượng hình học trong các CSDL GDL.

9. Để trình diễn một tệp *.gmath đã có sẵn, cần phải thực hiện các thao tác nào? Có cần thiết phải có phần mềm Geo Math lesson 1.5 để trình diễn các bài giảng này hay không?

Trả lời:

Trong phần mềm Geo Math lesson có chức năng chuyên để trình diễn các tệp *.math. Nút lệnh dùng để trình diễn các tệp này. Có thể sử dụng phần mềm miễn phí GeoMath Player để trình diễn các bài giảng này mà không cần phần mềm gốc.

10. Trong phần mềm Geo Math Lesson 1.5 có hay không chức năng tách, ghép CSDL GDL?

Trả lời:

Rất tiếc chức năng này chưa có. Hy vọng trong các phiên bản nâng cấp tiếp theo sẽ có chức năng này.


Giá bán: 95.000 VNĐ / CDURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=GeoMath&file=article&sid=5861

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn