Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Hôm nay, 17/12/2011, phần mềm Geo Math Lesson, phần mềm thiết kế bài giảng Toán học cấp THCS, THPT đầu tiên của Việt Nam chính thức được phát hành
16/12/2011

Hôm nay, tại Hội thảo Giới thiệu và Công bố phần mềm Giáo dục 2011 tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường chính thức phát hành phần mềm Geo Math Lesson 1.5.


Đây là phần mềm đầu tiên của Việt Nam có chức năng kiến tạo các bài giảng điện tử tương tác toán học phục vụ giáo viên dạy môn Toán trong các nhà trường THCS và THPT. Phần mềm được thiết kế dựa trên công nghệ GeoMath PageGeo Data Library, các công nghệ này thực chất là cho phép nhúng các hình tương tác động lên trang bài giảng của giáo viên, tạo ra các giao diện tương tác đuợc rất thích hợp cho các hoạt động HỌC và DẠY môn Toán trong nhà trường.

Phần mềm này có thể coi là một mở rộng chuyên nghiệp của bộ 7 CD Phần mềm GeoMath 6-12 đã phát hành năm 2010 tại Hà Nội. Điểm khác biệt nhất của phần mềm GeoMath Lesson 1.5 so với 7 CD phần mềm trên là trong bộ phần mềm này đã đưa vào 3 bộ CSDL GDL hoàn chỉnh cho các Chương trình môn Toán THCS, THPT Cơ bản và THPT Nâng cao.

Một vài hình ảnh tính năng nổi bật của phần mềm Geo Math Lesson 1.5:

- Giao diện của phần mềm Geo Math Lesson 1.5.


Giao diện xem và điều chỉnh các ma trận kiến thức của các CSDL có sẵn trong phần mềm. Trong phần mềm đã cài đặt sẵn 3 bộ CSDL các đối tượng hình học tương ứng với các chương trình môn Toán THCS, Toán THPT Cơ bản và Toán THPT nâng cao. Trước mắt trong các CSDL này đã lưu trữ một kho các hình vẽ tương ứng với phần kiến thức Hình học trong các chương trình môn Toán này. Trong tương lai các CSDL này sẽ được mở rộng để hỗ trợ cả các đối tượng Đại số và Giải tích trong chương trình.


- Phần mềm được thiết kế dành riêng cho GV dùng để kiến tạo các tệp *.gmath bài giảng Toán học cấp THCS, THPT. Sau đây là giao diện biên soạn các tệp bài giảng *.gmath, trong đó có thể nhúng các tệp hình học tương tác động vào các trang này. Các tệp hình học tương tác động này có thể do người dùng trực tiếp tạo ra, hoặc có thể lấy từ bộ CSDL GDL có sẵn trong phần mềm. Bộ CSDL này chứa hơn 2000 phần tử hình học, phủ kín chương trình SGK và được vẽ theo đúng mẫu của SGK và hướng tới cho GV trực tiếp sử dụng.


- Tất cả các tệp bài giảng toán này (*.gmath) đều tương thích hoàn toàn với các tệp *.gmath được tạo bởi các phần mềm GeoMath 6-12 đã phát hành trước đây. Phần mềm Geo Math Lesson 1.5 đóng vai trò tương tự như phần mềm Math Lesson 1.5 đã được phát hành dùng để thiết kế các tệp *.math bài giảng môn Toán bậc Tiểu học.

Các tệp *.gmath sau khi được khởi tạo sẽ có thể được trình diễn trên lớp. Công việc trình diễn được thể hiện như một hoạt đông giảng dạy của giáo viên. Các hình tương tác động sẽ có thể được trình diễn và cho phép tương tác trực tiếp với các đối tượng của hình này.


- Một chức năng rất đặc biệt nữa của phần mềm GeoMath Lesson 1.5 là cho phép người dùng quan sát và chỉnh sửa trực tiếp vào các CSDL GDL của phần mềm. Với chức năng này, người dùng sẽ có toàn quyền trong việc soạn thảo và biên soạn các CSDL các đối tượng toán học của mình và do đó có thể tạo ra các bài soạn với các loại hình nhúng theo ý muốn.


- Phần mềm Geo Math Lesson được đóng gói trong một hộp với thiết kế A5, đẹp, trang nhã và có giá bán 95.000 VNĐ/CD.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=GeoMath&file=article&sid=5872

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn