Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường sắp phát hành phiên bản mới nhất của bộ phần mềm iQB 6.0 với rất nhiều tính năng đột phá mới
06/04/2012

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường xin trân trọng thông báo: sau một thời gian chuẩn bị, công ty School@net hiện đang thực hiện những bước cuối cùng của việc phát hành phiên bản mới nhất của bộ phần mềm iQB, phiên bản 6.0.


iQB 6.0 là phiên bản với nhiều nâng cấp mang tính đột phá mới. Sau đây là liệt kê một vài tính năng mới của phiên bản nâng cấp lần này.

1. Lần đầu tiên các câu hỏi có thể đi kèm âm thanh và video.

Trong phiên bản mới iQB 6.0, lần đầu tiên người dùng có thể gán (hoặc nhúng) các tệp âm thanh, video với các câu hỏi trong CSDL. Các tệp âm thanh hay video này sẽ luôn kết nối với câu hỏi này suốt trong thời gian tồn tại trong ngân hàng câu hỏi.

Với mở rộng này, mô hình ngân hàng câu hỏi trong iQB 6.0 sẽ hỗ trợ hoàn toàn cho cả các môn học có yêu cầu lớn về media (ví dụ ngoại ngữ, sinh học, hóa học, ...). Với tính năng mới này GV và các nhà trường có thể bổ sung các tệp media như âm thanh, video, các hình ảnh lớn vào ngân hàng câu hỏi để sử dụng lâu dài.

2. Mở rộng tất cả các tính năng của phần mềm hỗ trợ câu hỏi đi kèm nội dung có Media.

Với tính năng mới bổ sung về dữ liệu Media, trong phiên bản mới iQB 6.0, các tệp Media đi kèm và gắn với câu hỏi có thể là một trong các dạng sau:

- Các tệp hình ảnh lớn.

- Âm thanh (tệp dạng wav, mp3, ....).

- Video (tệp dạng wma, mp4, avi, mpeg, flv, ....).

- Tệp video Flash.

Ngoài ra phần mềm còn hỗ trợ thêm 2 kiểu tệp hình học động sau:

- Geogebra (ggb file).

- Cabi3D (cg3 file).

Các mở rộng này thể hiện tại tất cả các chức năng chính của phần mềm có liên quan:

- Chức năng nhập, sửa câu hỏi chính từ CSDL (cả câu hỏi ngắn và câu hỏi dài).

- Chức năng nhập trực tiếp đề kiểm tra.

- Chức năng khởi tạo đề kiểm tra (trực tiếp từ CSDL ngân hàng câu hỏi hoặc từ các mẫu đề kiểm tra). Chú ý: trong phiên bản mới các tệp đề kiểm tra *.qbt sẽ chứa các tệp media tương ứng, do vậy các đề kiểm tra này vẫn giữ được tính chất quan trọng là độc lập hoàn toàn với CSDL ngân hàng câu hỏi.

- Chức năng kiểm tra trực tuyến: nếu câu hỏi có media đi kèm, trên màn hình sẽ xuất hiện nút trình diễn Media cho phép người dùng xem nội dung của các tệp media này.

3. Mở rộng đầy đủ các kiểu kiểm tra trực tuyến với đề trắc nghiệm.

Trong phiên bản mới iQB 6.0, phần mềm đã mở rộng và đưa ra một danh sách đầy đủ các hình thức kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính, hỗ trợ các nhu cầu kiểm tra kiến thức khác nhau trên thực tế. Sau đây là danh sách các kiểu, hình thức kiểm tra có trong iQB 6.0.

Hình thức kiểm tra

Mô tả ngắn ý nghĩa

Kiểm tra chuẩn

Standard Test

Hình thức kiểm tra chuẩn, chính thức dành cho việc kiếm tra chính thức trên lớp học cũng như ở nhà.

Đây là kiểu kiểm tra chuẩn đã có từ phiên bản đầu tiên của phần mềm.

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- HS làm lần lượt từng câu, được phép xem và làm lại các câu đã làm trước đó.

- Thời gian làm từng câu không hạn chế.

- Khi nháy nút Nộp bài mới tính điểm.

- Sau khi xem điểm có thể xem lại đáp án toàn bài kiểm tra.

- Kết quả bài làm của HS ghi vào LogFile.

Kiểm tra nhanh

Quick Test

Hình thức này dành cho việc kiểm tra nhanh kiến thức, được thực hiện khi không có nhiều thời gian và cần kiểm tra nhiều học sinh trong một thời gian ngắn.

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- HS chỉ được làm các câu hỏi lần lượt từ đầu đến cuối. Không được phép quay lại các câu hỏi đã làm.

- Thời gian cho mỗi câu hỏi là hạn chế, kể cả thời gian xem các tệp Media kèm theo.

- Khi hết thời gian của 1 câu, phần mềm sẽ thông báo đúng/sai và tự động chuyển sang câu tiếp theo.

- Khi làm xong phần mềm tự động chấm điểm. Xem được toàn bộ thông tin kết quả.

- Không cho phép xem lại quá trình làm bài sau khi kết thúc kiểm tra.

Kiểm tra mở

Open Test

Hình thức này áp dụng cho các trường hợp kiểm tra kiến thức theo kiểu vừa học vừa chơi, vừa kiểm tra vừa xem lại kiến thức. Hình thức này có thể dành cho đối tượng là một nhóm HS hay một lớp học.

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- HS chỉ được làm các câu hỏi lần lượt từ đầu đến cuối. Không được phép quay lại các câu hỏi đã làm.

- Thời gian làm từng câu hỏi không hạn chế.

- Với mỗi câu, HS được quyền thực hiện các lệnh bổ sung như xem trợ giúp, kiểm tra xem làm đúng hay sai.

- Khi làm xong phần mềm tự động chấm điểm. Xem được toàn bộ thông tin kết quả.

- Không cho phép xem lại quá trình làm bài sau khi kết thúc kiểm tra.

Kiểm tra cộng đồng

Public Test

Hình thức kiểm tra này dành cho các hoạt động công cộng, kiểm tra trong một hội trường lớn phía dưới có đông người quan sát. Có thể sử dụng tại một lớp học hoặc toàn trường.

Hình thức kiểm tra chỉ dành cho các câu hỏi trắc nghiệm với 1 hoặc nhiều đáp án đúng (không điền khuyết, không cặp đôi, không tự luận), dành cho các hình thức kiểm tra Public.

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- Người dùng chỉ được phép làm lần lượt các câu hỏi từ đầu đến cuối của Test.

- Hình thức làm bài như sau: khi người dùng nháy vào 1 đáp án, sau một thời gian, pm sẽ thông báo ngay là đúng hay sai và hiện đáp án đúng nếu làm sai. Có Option qui định thời gian làm bài cho 1 câu hỏi trong kiểu Test này: hoặc có hạn chế thời gian (mặc định 1 giây, hoặc không hạn chế thời gian).

- Cách thực hiện là nháy chuột lên một dòng chỉ đáp án (hoặc nháy lên nhiều dòng nếu có nhiều đáp án đúng). Chú ý nếu chưa hết thời gian làm bàicó thể thay đổi và chọn đáp án khác.

- Khi làm hết câu cuối cùng, pm hiện ngay số điểm và số câu hỏi đúng / tổng số câu. Không được phép quay lại xem các câu hỏi đã làm.

- Có hiệu ứng âm thanh và hình ảnh cho mỗi phần làm của thí sinh.

Kiểm tra IQ

IQ Test

Đây là hình thức kiểm tra tương tự như đối với các kỳ kiểm tra trí tuệ IQ,

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- Hình thức kiểm tra này chỉ áp dụng cho Skin IQ và áp dụng cho các đề kiểm tra thuần túy trắc nghiệm + cặp đôi + điền khuyết.

- HS được phép làm tất cả các câu hỏi không theo thứ tự nào, thời gian làm 1 câu hỏi không hạn chế.

- Khi nộp bài điểm số được công bố là số câu đúng / tổng số câu và không được phép xem lại các câu hỏi đã làm.

4. Có thêm khái niệm mới: QUIZ, một dạng đề kiểm tra mới

Trong phiên bản mới iQB 6.0, chúng tôi đã đưa ra thêm một dạng đề kiểm tra mới gọi là QUIZ. Quiz chính là một dạng của đề kiểm tra, nhưng là đề kiểm tra đặc biệt. Các đề kiểm tra dạng QUIZ này sẽ chỉ có các câu hỏi trắc nghiệm và chỉ được dùng đối với hình thức kiểm tra công cộng (Public Test).

Các tệp kiểm tra mới dạng QUIZ (*.qbtz file) sẽ đáp ứng nhiều nhu cầu kiểm tra nhanh trên thực tế, đặc biệt dành cho GV thực hiện các bài kiểm tra kiến thức nhanh trên lớp học.

HS cũng có thể dùng các loại QUIZ này trong các giờ học ngoại khóa, sinh hoạt tập thể của mình.

5. Phần mềm iQB quizMaker chuyên dùng để làm việc với các tệp quiz.

Phần mềm iQB Quiz Maker 6.0 được thiết kế mới hoàn toàn có chức năng chính là khởi tạo các đề kiểm tra QUIZ.

Phần mềm này được thiết kế hoàn toàn mới về giao diện và cách sử dụng với mục đích tạo thật nhanh chóng và thuận lợi các tệp QUIZ. Phần mềm sẽ dành cho mọi đối tượng, đặc biệt ưu tiên cho các GV và nhà trường.

Giao diện phần mềm iQB quizMaker 6.0.

6. Phần mềm iQB Magic Test chuyên hỗ trợ cho các kiểu kiểm tra trực tuyến.

Một phần mềm mới nữa được phát hành trong đợt này là phần mềm iQB Magic Test. Phần mềm này có chức năng thực hiện tất cả các lệnh kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra đã hỗ trợ của iQB 6.0.

Đặc biệt phần mềm này có chức năng thực hiện lệnh kiểm tra qua lời gọi từ dòng lệnh, chức năng này sẽ giúp GV dễ dàng nhúng các chức năng kiểm tra kiến thức theo đề kiểm tra hoặc QUIZ vào các phần mềm trình diễn như PowerPoint chẳng hạn.

Chức năng này rất hữu ích cho GV khi thiết kế các bài giảng điện tử của mình.


Giao diện chính phần mềm iQB Magic Test 6.0.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=6244

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn