Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu phần mềm mới: iQB Magic Test 6.0
10/04/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Trong các tính năng mới của bộ phần mềm iQB 6.0, nổi bật là mô hình đa dạng các hình thức kiểm tra mới được bổ sung vào phần mềm này.
Trong iQB 6.0, chúng tôi đã bổ sung và đưa vào 5 kiểu, hình thức kiểm tra trắc nghiệm sau:
1. Kiểm tra Chuẩn
2. Kiểm tra Nhanh
3. Kiểm tra Mở
4. Kiểm tra Cộng đồng
5. Kiểm tra IQ


Mỗi hình thức kiểm tra trên đều có ý nghĩa trên thực tế và được áp dụng tùy theo nhu cầu cụ thể của giáo viên và nhà trường. Phần mềm iQB Magic Test được thiết kế để hỗ trợ tất cả các kiểu, hình thức kiểm tra đó.

1. Giao diện chính của phần mềm

Sau khi cài đặt phần mềm sẽ nhìn thấy biểu tượng trên màn hình. Nháy đúp chuột lên biểu tượng này để khởi động phần mềm. Giao diện của phần mềm có dạng sau:


2. Các chế độ làm việc với Test và Quiz

Thanh công cụ chính và duy nhất của phần mềm chứa các lệnh làm việc với đề kiểm tra tương ứng với phiên bản iQB 6.0. Các đề kiểm tra hỗ trợ bởi phần mềm iQB Magic Test bao gồm các Test File (*.qbt) và Quiz File (*.qbtz). Nút lệnh đầu tiên trên thanh công cụ là nút có chữ T hoặc chữ Q. Nháy chuột lên nút này sẽ chuyển đổi giữa hai chế độ này.

- Chế độ làm việc với Test File (*.qbt).

- Chế độ làm việc với Quiz File (*.qbtz).

Các nút trên thanh công cụ có ý nghĩa như sau:


Ở chế độ Test File, toàn bộ các nút lệnh sẽ làm việc với các *.qbt file. Còn ở chế độ Quiz File, toàn bộ các lệnh sẽ làm việc với *.qbtz file.

3. Lựa chọn các hình thức kiểm tra

Phần mềm iQB Magic Test hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả 5 hình thức kiểm tra đã nói ở trên. Qui định cụ thể cho hai loại File Test và Quiz như sau:

Loại File

Hình thức kiểm tra hỗ trợ

Test File *.qbt

Hỗ trợ cả 5 hình thức kiểm tra

Quiz File *.qbtz

Chỉ hỗ trợ kiểu kiểm tra Công công (Public Test)

Để lựa chọn hình thức kiểm tra thích hợp và các thông số lựa chọn khác hãy nháy chuột lên nút trên thanh công cụ.

Nháy TAB Test o­nline và lựa chọn kiểu kiểm tra trong hộp hội thoại.


4. Lựa chọn mở File trực tiếp

Lựa chọn mở file trực tiếp qui định cách phần mềm thực hiện những thao tác gì khi mở một tệp Test File hoặc Quiz File.


Có 3 lựa chọn cho lệnh này:

1. Bình thường

Mở File và sẵn sàng cho các công việc tiếp theo, ví dụ in đề kiểm tra hoặc kiểm tra trực tuyến.

2. Vào ngay lệnh kiểm tra trực tuyến nhưng có cửa sổ để nhập tên học sinh, tên lớp, số báo danh.

3. Vào ngay lệnh kiểm tra trực tuyến nhưng bỏ qua cửa sổ để nhập tên học sinh, tên lớp, số báo danh để vào thẳng giao diện làm bài kiểm tra.

5. Nhúng và liên kết đề kiểm tra trên Slide PowerPoint

Một chức năng nữa rất hữu ích của phần mềm này là khả năng mở tệp kiểm tra từ ngay dòng lệnh chạy chương trình. Tính năng này sẽ giúp GV có thể thực hiện dễ dàng việc nhúng một tệp kiểm tra (Test hoặc Quiz) vào các trang soạn thảo, trình diễn (ví dụ như PowerPoint) để thực hiện việc kiểm tra trực tuyến nhanh từ ngay các trang soạn thảo này.

Ví dụ đối với PowerPoint, chúng ta sẽ dễ dàng gán cho một đối tượng text hoặc hình ảnh trên Slide thành nút lệnh sau khi gán Action vào một đối tượng như trong hình sau:


Trong chế độ trình diễn, khi nháy chuột lên đối tượng này, ACTION thực hiện là chạy phần mềm MagicTest và đồng thời mở đề kiểm tra để tiến hành chức năng kiểm tra trực tuyến ngay trên máy tính.

6. Kiểm tra trực tuyến theo Test File hoặc Quiz File

Chức năng chính của phần mềm MagicTest là Kiểm tra trực tuyến.

Khi đang mở một Test hay Quiz thì nháy nút sẽ vào chức năng Kiểm tra trực tuyến của phần mềm.

Qui trình mặc định của việc kiểm tra như sau:

- Bước đầu tiên là nhập các thông tin ban đầu của học sinh trong hộp hội thoại sau:


Nháy nút Kiểm tra để bắt đầu.

Việc thực hiện giao diện kiểm tra sẽ tùy thuộc vào hình thức kiểm tra đã chọn của phần mềm chúng ta sẽ thấy các giao diện khác nhau cho việc này.


Màn hình trên là giao diện của hình thức kiểm tra Công cộng (Public Test).

Sau khi làm bài xong, phần mềm sẽ hiện kết quả làm bài như hình sau:


Phần mềm iQB Magic Test 6.0 sẽ là một công cụ tốt và hữu ích cho tất cả các GV và nhà trường trong công việc tin học hóa kiểm tra kiến thức học sinh.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=6256

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn