Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu phần mềm mới: iQB Quiz Maker 6.0
12/04/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Trong các tính năng mới của bộ phần mềm iQB 6.0, khái niệm Quiz File là một loại đề kiểm tra mới được đưa vào từ phiên bản iQB 6.0.

Quiz File là một dạng đề kiểm tra đặc biệt, loại đề kiểm tra này có các tính chất đặc biệt sau:- Đề kiểm tra dạng Quiz chỉ chứa các câu hỏi trắc nghiệm. Có 3 loại câu hỏi trắc nghiệm được phép có trong một Quiz:

+ Câu hỏi dạng Đúng / Sai.

+ Câu hỏi trắc nghiệm với MỘT đáp án đúng, nhiều sai.

+ Câu hỏi trắc nghiệm với NHIỀU đáp án đúng, nhiều sai.

- Quiz File được thiết kế hướng đến việc sử dụng các đề kiểm tra trắc nghiệm nhanh và đơn giản, thay vì phải sử dụng các đề kiểm tra chính thức như các Test File trong các phiên bản trước đây của phần mềm. Như vậy trong iQB 6.0, khái niệm đề, tệp đề kiểm tra đã được mở rộng ra 2 loại tệp: Test File (*.qbt) và Quiz File (*.qbtz) phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng đa dạng trên thực tế.

Phần mềm chính làm việc với Quiz File là iQB Quiz Maker 6.0. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về phần mềm này.

1. Giao diện chính của phần mềm

Sau khi cài đặt phần mềm sẽ thấy biểu tượng của phần mềm như sau trên màn hình:


Nháy đúp chuột lên biểu tưởng này để chạy phần mềm.

Giao diện của phần mềm có dạng ban đầu bao gồm một hệ thống thực đơn và thanh công cụ như sau:


2. Giới thiệu chức năng khởi tạo Quiz chính của phần mềm

Chức năng chính quan trọng nhất của phần mềm Quiz Maker là lệnh Khởi tạo Quiz. Khác với lệnh khởi tạo và nhập trực tiếp đề kiểm tra trong phần mềm iQB, chức năng Khởi tạo Quiz File trong phần mềm iQB Quiz Maker được thiết kế rất đơn giản, thuận tiện và dễ sử dụng.

Lệnh này được thực hiện từ thực đơn Quiz chính:

Quiz --> Khởi tạo Quiz.


Giao diện đầu tiên của lệnh cho phép nhập các thông số ban đầu của Quiz như tên tệp, thư mục lưu trữ, tên đề kiểm tra và mô tả ngắn như màn hình dưới đây.


Nhập xong nháy nút Tiếp tục để vào màn hình chính duới đây.

Giao diện chính của lệnh Khởi tạo Quiz sẽ bao gồm 3 khu vực sau:

1. Khu vực thanh công cụ chính.

Phía trên cửa sổ lệnh là thanh công cụ lớn bao gồm các nút chức năng chính của lệnh khởi tạo Quiz. Xem phía dưới để rõ hơn ý nghĩa các nút lệnh này.

2. Khu vực hiện danh sách câu hỏi của Quiz.

Khu vực bên trái màn hình là DS các câu hỏi của Quiz hiện thời. Dễ dàng nhập, thay đổi nội dung câu hỏi, thêm câu hỏi mới vào DS, xóa, thay đổi thứ tự câu hỏi trong DS này.

3. Khu vực nhập thông tin chính cho Quiz và từng câu hỏi của Quiz File.

Đây là khu vực chính của lệnh. Người dùng rất dễ dàng nhập và sửa thông tin cho từng loại câu hỏi của Quiz.

Toàn bộ các chức năng chính của lệnh khởi tạo Quiz đều được thực hiện từ các nút lệnh trên thanh công cụ của lệnh. Có 2 hệ thống nút lệnh: các nút nhập dữ liệu câu hỏi và các nút lệnh nhập thông tin thuộc tính của Quiz.

Các nút lệnh dùng để nhập dữ liệu câu hỏi.

Các nút lệnh dùng để nhập dữ liệu thuộc tính của Quiz.

3. Chức năng khởi tạo Quiz nhanh từ CSDL ngân hàng câu hỏi

Ngoài chức năng khởi tạo trực tiếp một Quiz File đã nói ở trên, phần mềm iQB Quiz Maker còn có một lệnh tạo nhanh Quiz File từ một CSDL ngân hàng câu hỏi đang mở. Chức năng này cũng rất hữu ích, cho phép tạo nhanh các Quiz File từ một CSDL ngân hàng câu hỏi cho trước. Sau khi mở CSDL ngân hàng câu hỏi, chúng ta có thể khởi tạo nhanh Quiz File như sau:

- Thực hiện lệnh Quiz ---> Tạo nhanh Quiz.


- Nhập thông tin chung của Quiz File trong hộp hội thoại sau, nhập xong nháy nút Tiếp tục.


- Trong hộp hội thoại tiếp theo nhập số lượng câu hỏi, thời gian làm bài và nhập vùng kiến thức cần khởi tạo Quiz.


Nháy vào nút Phạm vi kiến thức để chọn vùng kiến thức cho Quiz sẽ khởi tạo.

Trong cửa sổ tiếp theo sẽ hiện cây thông tin ma trận kiến thức của CSDL hiện thời, nháy chọn các vùng kiến thức muốn đưa vào Quiz.


Nháy nút Lựa chọn để quay lại cửa sổ tạo nhanh Quiz. Nháy nút Kết thúcđể khởi tạo Quiz, sau khi tạo xong, Quiz sẽ được mở ngay trong phần mềm.

4. Xem và in ấn Quiz File

Tương tự như đối với Test File, phần mềm có chức năng in ấn Quiz File ra máy in với nhiều kiểu, dạng in khác nhau. Trong đó có cả dạng in Quiz kèm đáp án các câu hỏi.

Lệnh in được thực hiện:

Quiz ---> In Quiz.


Cửa sổ nhập thông tin, kiểu in như sau:


Nhập kiểu in tại khung trái, sau đó nháy nút Thực hiện.

Giao diện PrintPreview một Quiz File có dạng như sau:


Nháy nút Print trên trang này để in Quiz này ra máy in.

5. Kiểm tra trực tuyến

Để thực hiện lệnh kiểm tra trực tuyến theo Quiz đang mở, thực hiện lệnh Kiểm tra ---> Kiểm tra hoặc nháy nút trên thanh công cụ chính của phần mềm.

Giao diện kiểm tra trực tuyến theo Quiz trong phần mềm sẽ thực hiện theo hình thức kiểm tra Công cộng (Public Test) và màn hình có dạng như hình sau:


Kiểu kiểm tra Công cộng có 2 lựa chọn cho việc thực hiện làm từng câu hỏi:

- Lựa chọn 1: phần mềm tự động xác nhận làm đúng, sai và chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

- Lựa chọn 2: sau khi lựa chọn đáp án, người dùng sẽ phải nháy nút để xác nhận, phần mềm sẽ thông báo đúng/sai và tự động chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

Người dùng sẽ lần lượt làm các câu hỏi của Quiz từ đầu đến cuối. Khi làm xong câu cuối cùng thì phần mềm sẽ tự động chấm điểm và thông báo kết quả như sau:


Trong quá trình làm bài kiểm tra nếu muốn dừng sớm thì nháy nút .

Muốn làm lại từ đầu Quiz này thì nháy nút .

6. Chuyển đổi Quiz sang Test File

Muốn chuyển đổi một Quiz File đang mở sang dạng Test File thì thực hiện lệnh:

Quiz ---> Chuyển đổi Quiz sang đề kiểm tra.


Trong hộp hội thoại xuất hiện nhập tên Test File muốn chuyển đổi và nháy nút Thực hiện.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=6265

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn