Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm iQB Magic Test 6.0
23/04/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

iQB Magic Test 6.0 là phần mềm mới nhất nằm trong bộ phần mềm iQB 6.0 sắp được phát hành. Đây là phần mềm duy nhất trong bộ iQB có chức năng thực hiện kiểm tra trực tuyến theo tất cả các loại đề kiểm tra có trong phần mềm bao gồm Test File (*.qbt) và Quiz File (*.qbtz).


Phần mềm hỗ trợ tất cả 5 hình thức kiểm tra trực tuyến có trong iQB 6.0. Phần mềm có nhiều tính năng mạnh và quan trọng, hỗ trợ rất tốt cho HS và GV thực hiện việc kiểm tra trực tiếp trên máy tính theo các loạivà hình thức kiểm tra khác nhau. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phần mềm này.

I. Cài đặt phần mềm

1.1. Cài đặt phần mềm

Sau khi cài đặt phần mềm chúng ta sẽ thấy biểu tượng của phần mềm như sau trên màn hình:

Nháy đúp chuột lên biểu tượng này để chạy phần mềm.

1.2. Giới thiệu giao diện chính của phần mềm

Giao diện chính của phần mềm iQB Magic Test có dạng như sau:

Phía trên cùng của màn hình là dòng thông tin hệ thống.

Phía dưới là thanh công cụ các chức năng chính của phần mềm.

1.3 Các chế độ làm việc với Test và Quiz

Thanh công cụ chính và duy nhất của phần mềm chứa các lệnh làm việc với đề kiểm tra tương ứng với phiên bản iQB 6.0. Các đề kiểm tra hỗ trợ bởi phần mềm iQB Magic Test bao gồm các Test File (*.qbt) và Quiz File (*.qbtz). Nút lệnh đầu tiên trên thanh công cụ là nút có chữ T hoặc chữ Q. Nháy chuột lên nút này sẽ chuyển đổi giữa hai chế độ này.

- Chế độ làm việc với Test File (*.qbt).

- Chế độ làm việc với Quiz File (*.qbtz).

Các nút trên thanh công cụ có ý nghĩa như sau:

Ở chế độ Test File, toàn bộ các nút lệnh sẽ làm việc với các *.qbt file. Còn ở chế độ Quiz File, toàn bộ các lệnh sẽ làm việc với *.qbtz file.

II. Đề kiểm tra trong phần mềm iQB

Trong mô hình phần mềm iQB có hai loại tệp đề kiểm tra: Test và Quiz.

Ý nghĩa và sự khác nhau giữa hai loại đề kiểm tra này được mô tả trong bảng sau:

Test File (*.qbt)

Quiz File (*.qbtz)

Tên, kiểu file

Đề kiểm tra Test

File:*.qbt

Đề kiểm tra Quiz

File: *.qbtz

Mục đích

Đề kiểm tra chuẩn bình thường dùng trong các nhà trường Việt Nam.

Đây là mô hình đề kiểm tra chính thức của giải pháp iQB

Đề kiểm tra nhanh, thu gọn dùng trong các nhà trường Việt Nam.

Là một mô hình rút gọn, chỉ dùng trong một số trường hợp đặc biệt.

Đối tượng

Học sinh và Giáo viên trong nhà trường.

Học sinh và Giáo viên trong nhà trường.

Hỗ trợ các hình thức kiểm tra nào trên thực tế

Hỗ trợ tất cả các kiểu và hình thức kiểm tra.

- kiểm tra chuẩn

- kiểm tra nhanh

- kiểm tra mở

- kiểm tra công cộng

- kiểm tra kiểu IQ

Chỉ hỗ trợ 1 hình thức kiểm tra duy nhất là kiểm tra công cộng (Public Test).

Ai có thể sử dụng các đề kiểm tra này

Tất cả mọi người có quan tâm

Tất cả mọi người có quan tâm

Cấu trúc câu hỏi

Hỗ trợ tất cả các kiểu câu hỏi có trong iQB

Chỉ hỗ trợ 3 kiểu câu hỏi:

- câu hỏi Đúng/Sai.

- câu hỏi trắc nghiệm 1 phương án đúng.

- câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án đúng.

Có kèm dữ liệu Media được không

Khởi tạo bằng các phần mềm nào

Test File có thể được khởi tạo bằng các phần mềm:

- iQB Leo.

- iQB Cat.

Quiz File có thể khởi tạo bằng phần mềm:

- iQB Quiz maker.

Có thể khởi tạo từ CSDL ngân hàng câu hỏi hay không

Có chú ý đặc biệt gì hay không

Không

Tất cả nội dung và đáp án cần nhập của câu hỏi trong Quiz nên nhập dưới dạng Text thuần túy thì sẽ dễ dàng thể hiện hơn trong màn hình của Public Test.

III. Các hình thức kiểm tra trực tuyến

Trong phiên bản mới iQB 6.0, phần mềm đã mở rộng và đưa ra một danh sách đầy đủ các hình thức kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính, hỗ trợ các nhu cầu kiểm tra kiến thức khác nhau trên thực tế. Trong phiên bản mới iQB 6.0, phần mềm đã đưa vào 5 hình thức, kiểu kiểm tra trực tiếp trên máy tính như sau:

3.1. Kiểm tra chuẩn (Standard Test)

Đây là hình thức kiểm tra chính thức, chuẩn của phần mềm iQB. Hình thức này dành cho việc kiểm tra định kỳ, chính thức danh cho HS ở lớp cũng như ở nhà.

Mục đich, ý nghĩa:

- Hình thức kiểm tra kiến thức chính thức.

- Kiểm tra định kỳ, thay thế cho các hình thức kiểm tra trên thực tế tại các nhà trường và gia đình Việt Nam.

- Kiểm tra chính thức và nghiêm túc.

Đối tượng:

- Cá nhân học sinh thực hiện việc kiểm tra kiến thức ở trường hay ở nhà dưới sự hướng dẫn, đánh giá của GV hay cha mẹ học sinh.

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- HS làm lần lượt từng câu, được phép xem và làm lại các câu đã làm trước đó.

- Thời gian làm từng câu không hạn chế.

- Khi nháy nút Nộp bài mới tính điểm.

- Sau khi xem điểm có thể xem lại đáp án toàn bài kiểm tra.

- Kết quả bài làm của HS ghi vào LogFile.

Giao diện của hình thức kiểm tra này được mô tả dưới đây:

Giao diện màn hình kiểm tra bao gồm 3 khu vực:

- Khu vực phía trên là các thông tin chung của đề kiểm tra, bao gồm các thông tin của đề kiểm tra, số lượng câu hỏi và các nút điều khiển View nội dung câu hỏi.

- Chính giữa là khu vực thể hiện nội dung câu hỏi.

- Khu vực phía dưới là nơi đánh dấu làm bài và các nút điều khiển khác.

Tại khu vực phía dưới là nơi HS thự hiện các thao tác làm bài kiểm tra đối với các câu hỏi trắc nghiệm. Ví dụ người dùng cần nháy chuột lên các nút A, B, C, ... để trả lời câu hỏi hiện thời.

Trong chế độ Kiểm tra Chuẩn, người dùng được quyền xem và làm lại các câu hỏi đã làm nếu thời gian làm bài còn cho phép. Như vậy HS có thể xem và kiểm tra lại toàn bộ bài kiểm tra mình đã làm trên máy tính, rà soát lại từng câu theo ý muốn của mình.

Khi đã làm xong mà thời gian hãy còn, HS sẽ nộp bài trước bằng cách nháy nút Nộp bài tại vị trí điều khiển này.

3.2. Kiểm tra nhanh (Quick Test)

Hình thức kiểm tra này dành cho các loại kiểm tra cần thời gian tiến hành nhanh chóng, thông thường không phải là một bài kiểm tra chính thức.

Mục đich, ý nghĩa:

- Kiểm tra theo một thời gian nhanh chóng và có kết quả ngay.

- Mục đích là kiểm tra thật nhanh, kiểm tra thử và kết quả của bài kiểm tra không quan trọng.

Đối tượng:

- Thông thường đối tượng của hình thức kiểm tra này là HS khi cần tiến hành kiểm tra thật nhanh trong một khoảng thời gian hạn hẹp nào đó.

- Hình thức này cũng hay được dùng trong các giờ học, dành cho các nhóm HS tiến hành kiểm tra kiến thức nhanh và thi đua giữa các nhóm.

- Hình thức kiểm tra này cũng có thể được dùng trong các cuộc thi với nhiều người, nhiều nhóm tham gia, mỗi nhóm cần làm trong thời gian nhanh.

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- HS chỉ được làm các câu hỏi lần lượt từ đầu đến cuối. Không được phép quay lại các câu hỏi đã làm.

- Thời gian cho mỗi câu hỏi là hạn chế, kể cả thời gian xem các tệp Media kèm theo.

- Khi hết thời gian của 1 câu, phần mềm sẽ thông báo đúng/sai và tự động chuyển sang câu tiếp theo.

- Khi làm xong phần mềm tự động chấm điểm. Xem được toàn bộ thông tin kết quả.

- Không cho phép xem lại quá trình làm bài sau khi kết thúc kiểm tra.

Giao diện của hình thức kiểm tra này được mô tả dưới đây:

Giao diện bên ngoài của hình thức kiểm tra này gần giống như hình thức kiểm tra Chuẩn, nhưng điểm khác biệt là ở chố: ngay khi HS nháy chuột chọn đáp án phần mềm sẽ thông báo ngay kết quả và chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Nếu HS suy nghĩ lâu, phần mềm cũng sẽ tự động chuyển sang câu tiếp theo.

Như vậy đặc điểm khác biệt rõ nhất của hình thức kiểm tra này là thời gian làm 1 câu hỏi bị hạn chế.

Vì ngay sau khi làm xong 1 câu, phần mềm thông báo ngay đúng, sai (xem hình sau) nên HS không thể quay lại xem các câu đã làm.

3.3. Kiểm tra mở (Open Test)

Đây là một hình thức kiểm tra hay được sử dụng trên thực tế, dành cho các nhóm học tập dưới sự hướng dẫn của GV. Bản thân từ "mở" cũng gợi ý nói lên ý nghĩa của kiểu kiểm tra này. Có thể hiểu đơn giản đây là hình thức kiểm tra mà người thực hiện sẽ xem được ngay đáp án trong quá trình làm bài, do vậy mô hình này được gọi là MỞ.

Mục đich, ý nghĩa:

- Mục đích của hình thức này là cho phép người tham gia kiểm tra xem ngay được đáp án của câu hỏi trong quá trình làm bài kiểm tra. Như vậy đây là mô hình kiểm tra mở theo đúng nghĩa.

- Hình thức kiểm tra này được sử dụng khi HS muốn vừa làm bài kiểm tra vừa muốn tương tác với từng câu hỏi của bài kiểm tra.

- Hình thức này cũng có thể được sử dụng trong các lớp học, học nhóm, trong đó có sự quan hệ tương tác mở trong quá trình làm bài kiểm tra.

Đối tượng:

- Đối tượng của hình thức kiểm tra này có thể là một HS, một nhóm HS hoặc cả lớp học làm bài kiểm tra theo yêu cầu của GV.

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- HS chỉ được làm các câu hỏi lần lượt từ đầu đến cuối. Không được phép quay lại các câu hỏi đã làm.

- Thời gian làm từng câu hỏi không hạn chế.

- Với mỗi câu, HS được quyền thực hiện các lệnh bổ sung như xem trợ giúp, kiểm tra xem làm đúng hay sai.

- Khi làm xong phần mềm tự động chấm điểm. Xem được toàn bộ thông tin kết quả.

- Không cho phép xem lại quá trình làm bài sau khi kết thúc kiểm tra.

Giao diện của hình thức kiểm tra này được mô tả dưới đây:

Giao diện của hình thức kiểm tra này có khuôn dạng tương tự như kiểu kiểm tra Chuẩn, tuy nhiên sự khác biệt là tại vị trí Khung phía dưới màn hình, tại đó chúng ta sẽ nhìn thấy 4 nút điều khiển đặc trưng cho kiểu kiểm tra này.

Các nút điều khiển này có ý nghĩa như sau:

Nút có chức năng gợi ý, trợ giúp người làm bài như sau: khi nháy vào nút này, phần mềm sẽ hiện nhanh đáp án của câu hỏi này trên màn hình trong vòng 1/2 giây.

Khi đã làm xong 1câu, chúng ta sẽ thấy nút điều khiển bật sáng như hình dưới đây.

Nếu nháy nút phần mềm sẽ kiểm tra xem câu hỏi hiện thời làm đúng hay sai và thông báo ngay trên màn hình.

Kết quả thông báo tương tự như hình dưới đây.

Nháy nút để chuyển làm câu hỏi tiếp theo.

3.4. Kiểm tra cộng đồng (Public Test)

Hình thức kiểm tra Cộng đồng (Public Test) mới được đưa vào phần mềm iQB từ phiên bản 6.0. Hình thức này được gợi ý dùng trong các hoạt động công cộng, ví dụ như trong các hoạt động sinh hoạt lớp học, nhóm lớp, toàn trường.

Mục đich, ý nghĩa:

- Mục đích chính của kiểu kiểm tra này là dành cho các hoạt động công cộng, ngoài trời hoặc tại các vị trí đông người cùng tham dự. Có thể sử dụng hình thức này cho các sự kiện truyền thông và truyền hình.

Đối tượng:

- Đối tượng sử dụng hình thức kiểm tra này có thể là một nhóm hoặc tập thể HS cùng nhau làm 1 bài kiểm tra trắc nghiệm.

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- Người dùng chỉ được phép làm lần lượt các câu hỏi từ đầu đến cuối của Test.

- Hình thức làm bài như sau: khi người dùng nháy vào 1 đáp án, sau một thời gian, pm sẽ thông báo ngay là đúng hay sai và hiện đáp án đúng nếu làm sai. Có Option qui định thời gian làm bài cho 1 câu hỏi trong kiểu Test này: hoặc có hạn chế thời gian (mặc định 1 giây, hoặc không hạn chế thời gian).

- Cách thực hiện là nháy chuột lên một dòng chỉ đáp án (hoặc nháy lên nhiều dòng nếu có nhiều đáp án đúng). Chú ý nếu chưa hết thời gian làm bàicó thể thay đổi và chọn đáp án khác.

- Khi làm hết câu cuối cùng, pm hiện ngay số điểm và số câu hỏi đúng / tổng số câu. Không được phép quay lại xem các câu hỏi đã làm.

- Có hiệu ứng âm thanh và hình ảnh cho mỗi phần làm của thí sinh.

Giao diện của hình thức kiểm tra này được mô tả dưới đây:

Giao diện của hình thức kiểm tra này được thể hiện đơn giản với các nút điều khiển chọn phương án to, màu sắc rõ nét để dễ dàng làm bài và dễ dàng theo rõi.

Khi người dùng nháy chuột chọn phương án, các phưong án đã chọn sẽ đổi màu trên màn hình. Để kiểm tra xem làm đúng hay sai cần nháy chuột vào nút .

Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng sai như màn hình dưới đây.

Sau đó phần mềm sẽ tự động chuyển sau câu hỏi tiếp theo.

Chú ý: hình thức kiểm tra Công cộng chỉ hỗ trợ các câu hỏi Trắc nghiệm, không hỗ trợ câu hỏi Điền khuyết hay Cặp đôi.

3.5. Kiểm tra IQ (IQ Test)

Hình thức kiểm tra IQ là kiểu kiểm tra trắc nghiệm bình thường, gần giống kiểm tra Chuẩn nhưng sử dụng giao diện của phần mềm IQ Test. Điểm khác biệt duy nhất của kiểu kiểm tra này là sau khi làm xong không cho phép HS xem lại bài làm của mình. Như vậy sự khác biệt chỉ là rất nhỏ.

Mục đich, ý nghĩa:

- Mục đich của hình thức kiểm tra này là đánh giá kết quả bài kiểm tra kiến thức của HS thông qua kết quả cuối cùng (tương tự như kiểm tra trí tuệ IQ cũng vậy).

Đối tượng:

- Đối tượng của hình thức kiểm tra này thường là HS làm bài kiểm tra dưới sự hướng dẫn và đánh giá của GV hay cha mẹ học sinh.

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- Hình thức kiểm tra này chỉ áp dụng cho Skin IQ và áp dụng cho các đề kiểm tra thuần túy trắc nghiệm + cặp đôi + điền khuyết.

- HS được phép làm tất cả các câu hỏi không theo thứ tự nào, thời gian làm 1 câu hỏi không hạn chế.

- Khi nộp bài điểm số được công bố là số câu đúng / tổng số câu và không được phép xem lại các câu hỏi đã làm.

Giao diện của hình thức kiểm tra này được mô tả dưới đây:

Giao diện của hình thức kiểm tra IQ Test hoàn toàn giống màn hình kiểm tra của phần mềm IQ Test. HS được quyền xem lại tất cả các câu hỏi đã làm, được phép sửa lại các đáp án đã làm. Khi làm xong thì bấm nút Nộp bài.

Màn hình như sau hiện kết quả kiểm tra của tất cả các hình thức kiểm tra của phần mềm iQB như sau.

Chú ý:

Trong tất cả các hình thức kiểm tra nếu câu hỏi hiện thời có tệp dữ liệu Media đi kèm thì nút trình diễn media sẽ hiển thị sáng. Nháy vào nút này để xem trình diễn Media tương ứng của câu hỏi hiện thời. Thời gian xem trình diễn media vẫn tính vào thời gian làm bài kiểm tra của phần mềm.

Sau đây là bảng tổng kết lại tất cả các hình thức kiểm tra trực tuyến trong phần mềm.

Hình thức kiểm tra

Mô tả ngắn ý nghĩa

Kiểm tra chuẩn

Standard Test

Hình thức kiểm tra chuẩn, chính thức dành cho việc kiếm tra chính thức trên lớp học cũng như ở nhà.

Đây là kiểu kiểm tra chuẩn đã có từ phiên bản đầu tiên của phần mềm.

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- HS làm lần lượt từng câu, được phép xem và làm lại các câu đã làm trước đó.

- Thời gian làm từng câu không hạn chế.

- Khi nháy nút Nộp bài mới tính điểm.

- Sau khi xem điểm có thể xem lại đáp án toàn bài kiểm tra.

- Kết quả bài làm của HS ghi vào LogFile.

Kiểm tra nhanh

Quick Test

Hình thức này dành cho việc kiểm tra nhanh kiến thức, được thực hiện khi không có nhiều thời gian và cần kiểm tra nhiều học sinh trong một thời gian ngắn.

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- HS chỉ được làm các câu hỏi lần lượt từ đầu đến cuối. Không được phép quay lại các câu hỏi đã làm.

- Thời gian cho mỗi câu hỏi là hạn chế, kể cả thời gian xem các tệp Media kèm theo.

- Khi hết thời gian của 1 câu, phần mềm sẽ thông báo đúng/sai và tự động chuyển sang câu tiếp theo.

- Khi làm xong phần mềm tự động chấm điểm. Xem được toàn bộ thông tin kết quả.

- Không cho phép xem lại quá trình làm bài sau khi kết thúc kiểm tra.

Kiểm tra mở

Open Test

Hình thức này áp dụng cho các trường hợp kiểm tra kiến thức theo kiểu vừa học vừa chơi, vừa kiểm tra vừa xem lại kiến thức. Hình thức này có thể dành cho đối tượng là một nhóm HS hay một lớp học.

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- HS chỉ được làm các câu hỏi lần lượt từ đầu đến cuối. Không được phép quay lại các câu hỏi đã làm.

- Thời gian làm từng câu hỏi không hạn chế.

- Với mỗi câu, HS được quyền thực hiện các lệnh bổ sung như xem trợ giúp, kiểm tra xem làm đúng hay sai.

- Khi làm xong phần mềm tự động chấm điểm. Xem được toàn bộ thông tin kết quả.

- Không cho phép xem lại quá trình làm bài sau khi kết thúc kiểm tra.

Kiểm tra cộng đồng

Public Test

Hình thức kiểm tra này dành cho các hoạt động công cộng, kiểm tra trong một hội trường lớn phía dưới có đông người quan sát. Có thể sử dụng tại một lớp học hoặc toàn trường.

Hình thức kiểm tra chỉ dành cho các câu hỏi trắc nghiệm với 1 hoặc nhiều đáp án đúng (không điền khuyết, không cặp đôi, không tự luận), dành cho các hình thức kiểm tra Public.

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- Người dùng chỉ được phép làm lần lượt các câu hỏi từ đầu đến cuối của Test.

- Hình thức làm bài như sau: khi người dùng nháy vào 1 đáp án, sau một thời gian, pm sẽ thông báo ngay là đúng hay sai và hiện đáp án đúng nếu làm sai. Có Option qui định thời gian làm bài cho 1 câu hỏi trong kiểu Test này: hoặc có hạn chế thời gian (mặc định 1 giây, hoặc không hạn chế thời gian).

- Cách thực hiện là nháy chuột lên một dòng chỉ đáp án (hoặc nháy lên nhiều dòng nếu có nhiều đáp án đúng). Chú ý nếu chưa hết thời gian làm bàicó thể thay đổi và chọn đáp án khác.

- Khi làm hết câu cuối cùng, pm hiện ngay số điểm và số câu hỏi đúng / tổng số câu. Không được phép quay lại xem các câu hỏi đã làm.

- Có hiệu ứng âm thanh và hình ảnh cho mỗi phần làm của thí sinh.

Kiểm tra IQ

IQ Test

Đây là hình thức kiểm tra tương tự như đối với các kỳ kiểm tra trí tuệ IQ,

Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:

- Hình thức kiểm tra này chỉ áp dụng cho Skin IQ và áp dụng cho các đề kiểm tra thuần túy trắc nghiệm + cặp đôi + điền khuyết.

- HS được phép làm tất cả các câu hỏi không theo thứ tự nào, thời gian làm 1 câu hỏi không hạn chế.

- Khi nộp bài điểm số được công bố là số câu đúng / tổng số câu và không được phép xem lại các câu hỏi đã làm.

IV. Lệnh kiểm tra trực tuyến

Lệnh kiểm tra trực tuyến được thực hiện trong phần mềm iQB Magic Test như sau:

4.1. Thao tác chuẩn

Các thao tác bình thường, chuẩn của lệnh kiểm tra trực tuyến sẽ được thực hiện tuần tự theo các bước sau:

1. Kiểm tra và xác nhận Test File hay Quiz File đang ở trạng thái mở hiện thời.

2. Nháy nút trên thanh công cụ.

3. Điền các thông tin Họ tên, Lớp, Số báo danh trong hộp hội thoại sau:

4. Sau khi điền xong thông tin, nháy nút Kiểm tra.

5. Trong cửa sổ xuất hiện có thể nháy vào nút Màn hình Test để chọn kiểu màn hình thể hiện của kiểm tra trực tuyến.

Nháy nút Bắt đầu để vào giao diện màn hình kiểm tra trực tiếp theo đề kiểm tra.

Việc thực hiện giao diện kiểm tra sẽ tùy thuộc vào hình thức kiểm tra đã chọn của phần mềm chúng ta sẽ thấy các giao diện khác nhau cho việc này.

Màn hình trên là giao diện của hình thức kiểm tra Công cộng (Public Test).

Sau khi làm bài xong, phần mềm sẽ hiện kết quả làm bài như hình sau:

Nháy nút Đóng để kết thúc bài kiểm tra trực tuyến.

4.2. Các lựa chọn của chức năng kiểm tra trực tuyến

Trong phần trên đã mô tả các bước chuẩn để thực hiện lệnh kiểm tra trực tuyến ở chế độ mặc định. Trên thực tế lệnh kiểm tra trực tuyến của phần mềm iQB Magic Test có các lựa chọn sau:

Các lựa chọn của lệnh Kiểm tra trực tuyến:

- Lựa chọn có cần nhập thông tin học sinh, tên lớp và số báo danh hay không.

- Lựa chọn hoán vị câu hỏi trước khi thực hiện kiểm tra.

Các lựa chọn của lệnh mở đề kiểm tra:

Có 3 chế độ lựa chọn của lệnh mở này:

- Bình thường: qui trình thực hiện kiểm tra sẽ giống như đã mô tả trong phần 5.1 trên.

- Chế độ khi mở sẽ vào ngay chức năng kiểm tra và sẽ trải qua các bước như đã mô tả.

- Chế độ khi mở sẽ vào ngay màn hình kiểm tra trực tuyến bỏ qua việc nhập thông tin học sinh, tên lớp, số báo danh.

4.3. Lệnh mở đề kiểm tra từ dòng lệnh chạy phần mềm

Một chức năng mới rất đặc biệt của phần mềm iQB Magic Test: đó là chức năng mở tệp đề kiểm tra ở ngay dòng lệnh chạy phần mềm.

Chức năng rất có nhiều ý nghĩa khi áp dụng trên thực tế.

Khi chạy phần mềm từ dòng lệnh (ví dụ từ vị trí Run Command của nút Start Windows), lệnh có thể thực hiện đầy đủ như sau:

MagicTest.exe[Path]

¿

Trong dòng lệnh trên:

là tên Test hoặc Quiz được ghi với đầy đủ đường dẫn. Nếu không có đường dẫn thì hiểu là đường dẫn tương đối với tệp chạy chính của phần mềm MagicTest.exe.

là một số nguyên từ 1--> 5 với ý nghĩa như sau:

p = hình thức kiểm tra trực tuyến khi mở và thực hiện ngay lệnh kiểm tra đối với này. Giá trị của p như sau:

p = 1, kiểm tra Chuẩn.

p = 2, kiểm tra Nhanh.

p = 3, kiểm tra Mở.

p = 4, kiểm tra Công cộng.

p = 5, kiểm tra IQ.

Chú ý: nếu không có giá trị

thì lệnh kiểm tra sẽ sử dụng hình thức kiểm tra mặc định của phần mềm.

V. Các lựa chọn của phần mềm

Nháy nút trên thanh công cụ chính để vào lệnh cài đặt các lựa chọn chính của phần mềm.

1. Các lựa chọn Hệ thống

Nhóm các lựa chọn mang tính hệ thống của phần mềm.

Các thông số lựa chọn bao gồm:

- Thư mục làm việc mặc định với Test File và Quiz File. Khi dùng lệnh mở tệp bằng nút lệnh , phần mềm sẽ mở tìm tệp đề kiểm tra trong các thư mục này trước tiên.

- Các lựa chọn cho việc mở đề kiểm tra.

Lựa chọn 1 trong 3 cách: mở bình thường, mở và vào ngay lệnh kiểm tra với màn hình nhập thông tin học sinh và mở và vào ngay màn hình kiểm tra bỏ qua giao diện nhập thông tin học sinh.

- Các lựa chọ của lệnh kiểm tra trực tiếp.

Có hai lựa chọn của lệnh này là cho phép nhập thông tin học sinh trước khi kiểm tra hay không.

Lựa chọn tiếp theo là có hoán vị câu hỏi trước khi kiểm tra hay không.

2. Các lựa chọn Test o­nline

Đây là nhóm các lựa chọn liên quan đến quá trình kiểm tra trực tuyến.

Các thông số lựa chọn bao gồm:

- Kiểu, hình thức kiểm tra mặc định. Được phép chọn 1 trong 5 kiểu kiểm tra chính của phần mềm.

- Các lựa chọn khác cho việc kiểm tra:

+ Thời gian giữa 2 câu hỏi. Áp dụng cho kiểu kiểm tra Nhanh và Public.

+ Hiển thị nút Check (kiểm tra) hay không. Áp dụng cho kiểu kiểm tra Mở.

+ Hiển thị âm thanh hay không. Áp dụng cho kiểu kiểm tra Nhanh, Mở và Public. Khi phần mềm tự kiểm tra và thông báo đúng/sai sẽ có kèm âm thanh hay không.

- Cách hiển thị đáp án cho Public test.

- Kiểu chuyển tiếp câu hỏi cho Public Test. Có 2 lựa chọn như sau:

+ Tự động kết thúc câu hỏi theo thời gian đã xác định.

Phần mềm sẽ tự động kết thúc thời gian làm cho mỗi câu hỏi và tự động chấm bài cho câu hỏi này. Thời gian làm bài cho một câu hỏi được qui định bởi tham số Thời gian giữa hai câu hỏi. Chú ý: người làm bài vẫn có thể dùng nút để kết thúc trước thời gian qui định.

+ Không hạn chế thời gian.

Phần mềm sẽ cho phép thời gian làm 1 câu hỏi không hạn chế. Người dùng sẽ có thời gian thoải mái để làm câu hỏi này. Người dùng sẽ kết thúc việc làm bài bằng cách nháy vào nút để yêu cầu phần mềm kiểm tra.

- Thời gian thực hiện đề kiểm tra. Chỉ áp dụng cho Public Test. Có 2 lựa chọn sau:

+ Không hạn chế thời gian: thời gian làm bài kiểm tra là vô hạn.

+ Có hạn chế thời gian cho đề kiểm tra: thời gian làm bài sẽ bị hạn chế trong khoảng thời gian qui định của Quiz File. Hết thời gian qui định, phần mềm sẽ tự động kết thúc và thông báo kết quả làm bài trên màn hình.

3. Các lựa chọn Màn hình Test

Phần mềm cho phép lựa chọn một trong 2 kiểu màn hình thể hiện (Test skin) là StandardKid.

Các màn hình thể hiện này chỉ áp dụng cho 3 kiểu kiểm tra là Chuẩn (Standard), Nhanh (Quick)Mở (Open).

Hai kiểu kiểm tra Public TestIQ Test không hỗ trợ cho các màn hình thể hiện này.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=6298

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn