Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

iQB 6.0: Câu hỏi và trả lời
25/04/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Bộ phần mềm iQB 6.0 sắp hoàn thành và sẽ ra mắt trong một ngày gần đây. Bài viết này giới thiệu một số câu hỏi và trả lời liên quan đến bộ phần mềm mới này.

Câu hỏi

1. Lần phát hành này của iQB 6.0 có những phần mềm nào?

2. Phiên bản mới iQB 6.0 có điểm gì đặc biệt khác biệt nhất so với các phiên bản trước đây?

3. Vì sao trong iQB lại đưa ra những 5 kiểu, hình thức kiểm tra trực tuyến khác nhau?

4. Xin này nói vắn tắt mục đích, ý nghĩa của từng hình thức kiểm tra trực tuyến trong phần mềm iQB.

5. Theo như thông báo hiện tại hình thức kiểm tra chính thức đã tạm thời được đưa ra khỏi phần mềm iQB Leo, có đúng như vậy không? Vì sao lại như vậy?

6. Trong phiên bản iQB mới đã đưa ra thêm khái niệm Quiz. Vì sao đã có khái niệm Test File, lại còn thêm khái niệm Quiz File?

7. Phần mềm khởi tạo Quiz File là iQB Quiz Maker có đặc điểm gì nổi bật không?

8. Phần mềm iQB Magic Test có các chức năng chính gì? Vì sao lại nói phần mềm này rất cần thiết cho các GV?

9. Nếu máy tính của tôi có Camera thì tôi có thể dùng Camera này để ghi hình trực tiếp thành tệp video và lưu trữ trong CSDL ngân hàng câu hỏi hay không?

10. Nếu trong một CSDL mỗi câu hỏi lại có các tệp âm thanh, video kèm theo như vậy các dữ liệu này sẽ rất lớn. Vậy phần mềm sẽ sử lý như thế nào để lưu trữ các tệp dữ liệu này sao cho hiệu quả.

Trả lời

1. Lần phát hành này của iQB 6.0 có những phần mềm nào?

Trả lời:

Lần phát hành này của bộ phần mềm iQB 6.0 sẽ bao gồm các phần mềm sau:

- iQB Leo 6.0.

- iQB Cat 6.0. Phiên bản Cơ sở (BASIC) và phiên bản Đầy đủ (FULL).

- iQB Quiz Maker 6.0.

- iQB Magic Test 6.0.

- iTester 6.0.

- iTester Pro 6.0.

- iTQMaker 6.0.

- iTestMixer 6.0.

Trong các phần mềm trên có 2 sản phẩm mới là iQB Quiz MakeriQB Magic Test.

2. Phiên bản mới iQB 6.0 có điểm gì đặc biệt khác biệt nhất so với các phiên bản trước đây?

Trả lời:

Theo chúng tôi, điểm khác biệt quan trọng nhất của phiên bản iQB 6.0 là các câu hỏi đã hỗ trợ nhúng dữ liệu multimedia như âm thanh, video. Cụ thể hơn, iQB 6.0 hỗ trợ Media như sau:

- Mỗi câu hỏi trong các CSDL ngân hàng câu hỏi được phép gán với một tệp dữ liệu Media. Ta nói tệp Media này được gán và nhúng vào CSDL câu hỏi.

- Các dạng hỗ trợ của dữ liệu Media bao gồm:

+ Âm thanh.

+ Hình ảnh.

+ Video.

+ Video Flash.

+ Geogebra (hình học động).

+ Cabri3D (hình 3D động).

Mở rộng này của iQB 6.0 sẽ làm cho mô hình ngân hàng câu hỏi của phần mềm mới trở nên rất mạnh và hỗ trợ nhiều kiểu môn học đa dạng khác nhau, trong đó đặc biệt phải kể đến môn ngoại ngữ.

Việc cho phép gán các dữ liệu như Flash, Geogebra, Cabri3D cũng sẽ giúp các CSDL câu hỏi hỗ trợ nhiều hơn cho những mô phỏng của các môn học kỹ thuật như Toán, Vật lý, Hóa học, ....

3. Vì sao trong iQB lại đưa ra những 5 kiểu, hình thức kiểm tra trực tuyến khác nhau?

Trả lời:

Phiên bản mới iQB 6.0 đã mở rộng đáng kể các hình thức (kiểu) kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra trắc nghiệm. Có tất cả 5 kiểu kiểm tra hỗ trợ trong phần mềm.

- Kiểm tra Chuẩn (Standard).

- Kiểm tra Nhanh (Quick).

- Kiểm tra Mở (Open).

- Kiểm tra Công cộng (Public).

- Kiểm tra IQ.

Vì sao lại mở rộng ra nhiều loại, hình thức kiểm tra như vậy?

Câu trả lời rất đơn giản: vì đó là nhu cầu xuất phát từ thực tế. Từ thực tế sinh động của việc học và dạy, công việc kiểm tra kiến thức cũng sẽ rất đa dạng. Theo qui định chính thức hiện nay của Bộ GD và ĐT, chúng ta đang có các hình thức kiểm tra miệng, kiểm tra vấn đáp, kiểm tra viết, ... Chính vì lý do này mà trong bộ phần mềm iQB đã thiết kế nhiều hình thức kiểm tra kiến thức khác nhau để hỗ trợ nhu cầu thực sự của việc kiểm tra này trên thực tế.

4. Xin này nói vắn tắt mục đích, ý nghĩa của từng hình thức kiểm tra trực tuyến trong phần mềm iQB.

Trả lời:

Ý nghĩa của các hình thức kiểm tra trực tuyến được mô tả trong bảng sau:

Kiểm tra chuẩn

Kiểm tra nhanh

Kiểm tra mở

Kiểm tra Cộng đồng

Kiểm tra dạng IQ

Thứ tự thực hiện câu hỏi đề kiểm tra

Có thể làm bài theo bất kỳ thứ tự nào

Bắt buộc thực hiện lần lượt các câu hỏi từ đầu đến cuối

Bắt buộc thực hiện lần lượt các câu hỏi từ đầu đến cuối

Bắt buộc thực hiện lần lượt các câu hỏi từ đầu đến cuối

Có thể làm bài theo bất kỳ thứ tự nào

Thời gian thực hiện 1 câu hỏi

Không hạn chế thời gian

Hạn chế thời gian làm 1 câu hỏi

Không hạn chế thời gian

Có 2 lựa chọn: hạn chế hoặc không.

Không hạn chế thời gian

Cho phép xem đáp án câu hỏi ngay trong quá trình làm bài

Không cho phép

Không cho phép

Cho phép xem đáp án khi người dùng nháy nút Gợi ý hoặc Kiểm tra

Ngay sau khi làm xong một câu hỏi sẽ thông báo ngay đáp án đúng.

Không cho phép

Cho phép kiểm tra từng câu xem đã làm đúng chưa

Không cho phép

Không cho phép

Cho phép xem đáp án khi người dùng nháy nút Gợi ý hoặc Kiểm tra

Ngay sau khi làm xong một câu hỏi sẽ thông báo ngay đáp án đúng.

Không cho phép

Thời hạn nộp bài

Tùy ý trong khoảng thời gian cho phép của đề kiểm tra

Nộp bài khi làm đến câu cuối cùng

Nộp bài khi làm đến câu cuối cùng

Nộp bài khi làm đến câu cuối cùng

Tùy ý trong khoảng thời gian cho phép của đề kiểm tra

Dừng làm bài

Cho phép dừng làm bài kiểm tra

Cho phép dừng làm bài kiểm tra

Cho phép dừng làm bài kiểm tra

Cho phép dừng làm bài kiểm tra

Cho phép dừng làm bài kiểm tra

5. Theo như thông báo hiện tại hình thức kiểm tra chính thức đã tạm thời được đưa ra khỏi phần mềm iQB Leo, có đúng như vậy không? Vì sao lại như vậy?

Trả lời:

Trong mô hình phần mềm iQB, kiểm tra kiến thức sẽ chia làm 2 loại: kiểm tra không chính thức và kiểm tra chính thức. Có thể hiểu đơn giản kiểm tra chính thức là hình thức kiểm tra sẽ lưu lại điểm và kết quả làm bài của học sinh.

Trong các phiên bản trước đây qui định như sau:

- Hình thức kiểm tra không chính thức sẽ đưa vào các phần mềm iQB Cat và iTester.

- Hình thức kiểm tra chính thức sẽ đưa vào các phần mềm iQB Leo và iTester Pro.

Trong phiên bản mới iQB 6.0 có sự thay đổi cơ bản trong việc phân bổ các hình thức kiểm tra này. Qui định mới như sau:

- Trong các phần mềm iQB Leo và iQB Cat chỉ thực hiện hình thức kiểm tra không chính thức.

- Các phần mềm iTester và iTester Pro vẫn giữ lại các chức năng như cũ nhưng chỉ hỗ trợ kiểu kiểm tra Chuẩn.

- Phần mềm iQB Magic Test sẽ là phần mềm chính thức dùng để hỗ trợ kiểm tra không chính thức và hỗ trợ tất cả 5 kiểu kiểm tra có trong phần mềm iQB.

- Các hình thức kiểm tra chính thức sẽ được thiết kế và đóng gói trong các phần mềm khác tiếp theo của iQB.

6. Trong phiên bản iQB mới đã đưa ra thêm khái niệm Quiz. Vì sao đã có khái niệm Test File, lại còn thêm khái niệm Quiz File?

Trả lời:

Quiz File được hiểu là một loại Test File nhưng với các kiểu câu hỏi đơn giản hơn, dễ sử dụng hơn và dễ dùng hơn.

Test File sẽ được ưu tiên dùng cho các trường hợp kiểm tra chung, chính thức trong nhà trường.

Quiz File được thiết kế với mục đích để GV dùng trong các trường hợp cần tạo đề nhanh và kiểm tra vấn đáp, kiểm tra nhanh trên lớp học. Quiz File còn phù hợp cho các trường hợp sinh hoạt cộng đồng trong cũng như ngoài nhà trường.

7. Phần mềm khởi tạo Quiz File là iQB Quiz Maker có đặc điểm gì nổi bật không?

Trả lời:

iQB Quiz Maker là phần mềm có chức năng chính là khởi tạo các Quiz File. Tính năng nổi bật nhất của phần mềm này là tính đơn giản, dễ sử dụng. Người dùng chỉ bằng một vài thao tác click chuột là đã có thể tạo ra một đề kiểm tra Quiz đơn giản. Rất tiện lợi, dễ sử dụng là tính năng quan trọng nổi bật nhất của phần mềm iQB Quiz Maker.

8. Phần mềm iQB Magic Test có các chức năng chính gì? Vì sao lại nói phần mềm này rất cần thiết cho các GV?

Trả lời:

Phần mềm iQB Magic Test là phần mềm chính thức của iQB dùng để thực hiện tất cả các công việc kiểm tra trực tuyến. Phần mềm này có các chức năng chính sau:

- Hỗ trợ toàn bộ 5 hình thức kiểm tra trực tuyến chính của phần mềm iQB.

- Có thể làm việc với cả 2 loại File là Test File (*.qbt) và Quiz File (*.qbtz).

Một tính năng quan trọng khác của phần mềm này là có khả năng gọi mở đề kiểm tra Test hoặc Quiz từ dòng lệnh có điều khiển. Tính năng này sẽ hỗ trợ GV trong việc nhúng các đề kiểm tra Test và Quiz vào bên trong các bài giảng điện tử của mình, ví dụ các Slide PowerPoint mà hầu hết GV đang sử dụng trên thực tế.

9. Nếu máy tính của tôi có Camera thì tôi có thể dùng Camera này để ghi hình trực tiếp thành tệp video và lưu trữ trong CSDL ngân hàng câu hỏi hay không?

Trả lời:

Hoàn toàn được. Phần mềm iQB 6.0 có chức năng cho phép người dùng ghi âm trực tiếp hoặc ghi hình trực tiếp từ Camera máy tính để tạo thành các tệp âm thanh, video và gán với các câu hỏi trong CSDL hoặc Test File.

10. Nếu trong một CSDL mỗi câu hỏi lại có các tệp âm thanh, video kèm theo như vậy các dữ liệu này sẽ rất lớn. Vậy phần mềm sẽ sử lý như thế nào để lưu trữ các tệp dữ liệu này sao cho hiệu quả.

Trả lời:

Đúng như vậy. Cách giải quyết vấn đề này trong phần mềm iQB rất đơn giản là lưu trữ các tệp Media này trong một thư mục riêng.

Phần mềm iQB 6.0 tổ chức việc lưu trữ các tệp Media như sau:

Mỗi tệp CSDL ngân hàng câu hỏi (*.iqb) sẽ được thiết lập với một thư mục cùng tên có phần mở rộng *.media cùng mức với CSDL này. Thư mục này sẽ được tự động khởi tạo khi CSDL được tạo ra lần đầu tiên hoặc được nâng cấp từ các phiên bản trước đây. Tên thư mục Media sẽ trùng với tên của CSDL hiện thời.

Ví dụ: Tệp CSDL hiện thời là Vatly_THCS.iqbsẽ tương ứng với thư mục Media có tên Vatly_THCS.medianằm cùng mức với CSDL này.


Các chú ý quan trọng:

- Khi người dùng nhập dữ liệu Media, các tệp dữ liệu này sẽ được tự động sao chép vào thư mục *.media tương ứng. Người dùng chỉ cần chỉ rõ tên tệp media và nguồn gốc của tệp này trên máy tính đang sử dụng.

- Mô hình tệp *.iqb + thư mục *.media là bắt buộc, do đó người dùng không bao giờ được làm hỏng quan hệ chặt giữa hai đối tượng này. Khi sao chép hoặc đổi tên CSDL ngân hàng câu hỏi, người dùng cần sao chép và đổi tên thư mục media tương ứng.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=6309

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn