Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các mô phỏng tương tác kiến thức Toán Tiểu học Form 22: Rút gọn phân số về dạng tối giản (không hỗn số)
06/09/2014

Phần mềm iMath có thể hiểu là một tập hợp các Mô phỏng kiến thức môn  Toán Tiểu học được thể hiện thông qua các chủ đề kiến thức cụ thể. Mỗi mô phỏng được thể hiện trên màn hình như một Form.


Các Form giao diện này đều có các đặc tính chung sau:

- Mỗi Form (giao diện) sẽ tập trung mô phỏng một mảng hoặc một chủ đề kiến thức nhất định trong chương trình môn Toán Tiểu học.

- Tất cả các Form đều được thể hiện ở tính tương tác cao giữa người và máy tính. Đặc tính này sẽ giúp Form trở thành công cụ đắc lực cho việc hỗ trợ học và dạy.

Bài viết này sẽ mô tả Form mô phỏng tiếp theo: Rút gọn phân số về dạng tối giản không hỗn số. Đây là phần kiến thức của Toán lớp 4 khi bắt đầu làm quen với phân số, rút gọn phân số.

Giao diện của mô phỏng này như sau:

Bài học rút gọn phân số về dạng tối giản. Nhập trực tiếp tử và mẫu số tối giản từ bàn phím hoặc bằng cách nháy chuột lên các nút số màu đỏ. Đáp số của bài toán là phân số ở dạng tối giản (không là hỗn số).

Ý nghĩa các nút lệnh trong cửa sổ này như sau:

 Kết thúc bài học.

 Làm lại từ đầu.

 Kiểm tra xem bài làm đúng hay sai. Phần mềm sẽ đưa ra thông báo và ghi đáp án đúng lên màn hình nếu làm sai.

 Trợ giúp. Phần mềm sẽ hướng dẫn cách thực hiện công việc tiếp theo.

 Chuyển sang làm bài tiếp theo. Dữ liệu do phần mềm tự động sinh.

 Nhập trực tiếp dữ liệu và các lựa chọn của dạng toán hiện thời.

Màn hình nhập dữ liệu có dạng:

Nhập trực tiếp tử và mẫu số của phân số cần rút gọn.

Nhập xong nháy nút Chấp nhận.

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=LearningMath&file=article&sid=7701

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn