Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về phần mềm iMath: Cùng học và dạy Toán Tiểu học
29/11/2014

Giới thiệu nhanh phần mềm iMath, phần mềm mô phỏng toàn bộ chương trình môn Toán Tiểu học dành cho giáo viên.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=LearningMath&file=article&sid=7774

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn