Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Đừng gọi nữa
01/07/2007

- A lô, bác sĩ có nhà không?

- Bác sĩ đi vắng. Sau ba ngày nữa gọi lại!

- Ba ngày nữa thì tôi đã chết rồi.

- Nếu chết rồi thì đừng gọi nữa!
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1055

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn