Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Anh là ai
01/07/2007

Có tiếng chuông điện thoại ở Sở cảnh sát:

- A lô xin mời tới ngay! Tôi cần được giúp đỡ!

- Nhưng có việc gì vậy?

- Có con mèo lẻn vào phòng!

- Thế thì sao? Anh là ai vậy?

- - à, tôi là con vẹt.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1057

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn