Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

a = b hay b = a
16/07/2007

Trong Toán học tất cả chúng ta đều hiểu rất rõ, mà có lẽ tất cả mọi người không kể người già trẻ em đều hiểu và khẳng định ngay rằng: tất nhiên nếu a=b thì b=a. Hai mệnh đề đó hoàn toàn tương đương. Tuy nhiên ngay trong Ngôi nhà Toán học ở đó mọi thứ tưởng chừng chính xác thì lại không phải như vậy. Bạn hãy nhắm mắt lại không đọc tiếp và thử hình dung xem có khi nào a bằng b nhưng b không bằng a không.

Rất đơn giản:

Ta có thể viết sin(x) = O(1) nhưng không thể viết O(1) = sin(x).
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1111

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn