Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Đang hấp hối
24/07/2007

Một nhà buôn đang hấp hối, thều thào gọi:

- Bà nó, thằng Cả, thằng Hai, thằng Ba, con Tư...đủ mặt cả không?

- Có, tôi và các con đang quây quần bên ông đủ cả đây.

- Thôi chết rồi! Vậy đứa nào trông hàng?
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1148

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn