Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

IQB2.0 - Phân loại đề kiểm tra
27/09/2007


Một trong những phát triển mới quan trọng của phần mềm iQB 2.0 là việc phân loại mới khái niệm đề kiểm tra. Trong phiên bản trước đây iQB 1.0, mỗi đề kiểm tra sẽ tương ứng với một tệp *.qbt và chỉ có một loại đề kiểm tra.


Trong bài viết này chúng tôi muốn làm rõ hai khái niệm mới, quan trọng được sử dụng trong phần mềm iQB 2.0 đó là: Đề kiểm tra gốcđề kiểm tra chính thức.

- “Đề kiểm tra gốc” là đề được khởi tạo trực tiếp bởi phần mềm. Từ đề gốc sẽ xáo trộn các câu hỏi để tạo ra các đề thi chính thức. Mã đề kiểm tra gốc luôn là 00000.
- “Đề kiểm tra chính thức” là đề đã được trộn từ “đề kiểm tra gốc” bằng lệnh “Trộn câu hỏi đề kiểm tra”. Các đề này sẽ được sử dụng làm đề kiểm tra chính thức cho học sinh. Mã đề kiểm tra chính thức là xxxxx khác với 00000.

Như vậy với một đề kiểm tra gốc ban đầu, sau khi xáo trộn các câu hỏi, các phương án trả lời sẽ tạo ra nhiều đề thi chính thức khác nhau. Trong đó, các đề chính thức được sinh ra từ một đề gốc nên các đề có nội dung hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên so với đề gốc thì thứ tự các câu hỏi đã được thay đổi.

Một câu hỏi đặt ra là: Vì sao phải có cả "Đề kiểm tra gốc" và "Đề kiểm tra chính thức"?

Trước hết phải nói trên thực tế cần phải có nhiều đề kiểm tra cho một lớp, cho các lớp khác nhau để cho các em làm bài kiểm tra độc lập, không quay, copy bài của nhau. Tức là cần phải có nhiều đề kiểm tra chính thức.

Cũng cần phải có đề kiểm tra gốc để sinh ra các đề kiểm tra chính thức. Với đề kiểm tra gốc phần mềm sẽ lưu nội dung câu hỏi đồng thời là nội dung phương án trả lời của câu hỏi đó. Như thế, khi xáo trộn câu hỏi và phương án trả lời của đề gốc thì phần mềm vẫn đưa ra được danh sách mã đề thi chính thức kèm theo phương án trả lời. Và khi đó chỉ với một vài đề kiểm tra gốc, bằng phần mềm chúng ta có thể sinh ra nhiều đề chính thức, tức là sẽ có một bộ đề kiểm tra đồ sộ rồi.

Vậy mỗi loại đề kiểm tra đều có một chức năng riêng, chúng liên quan mật thiết với nhau và không thể tách rời, không thể thiếu một loại nào.

Và tiếp theo là chức năng Trộn câu hỏi đề kiểm tra. Ban đầu chúng ta cần có sẵn một đề kiểm tra, chức năng này sẽ làm nhiệm vụ xáo trộn thứ tự câu hỏi trong đề kiểm tra gốc, đồng thời có thể thay đổi cả thứ tự các phương án trả lời của đề đó, cũng có thể trộn đề gốc thành nhiều đề khác nhau.

Vậy, ta có một mối liên kết chặt chẽ giữa các khái niệm và chức năng trên, nếu sẵn có một “đề kiểm tra gốc”, sử dụng chức năng “Trộn câu hỏi đề kiểm tra” thì chúng ta sẽ có rất nhiều “đề kiểm tra chính thức” khác nhau.Trộn câu hỏi đề kiểm tra” chỉ là một chức năng nhỏ của phần mềm iQB 2.0, tuy nhiên ý nghĩa thực tế của nó lại rất lớn. Chúng ta chỉ cần có một đề kiểm tra gốc, với chức năng này, rất nhiều đề kiểm tra chính thức sẽ được sinh ra có nội dung hoàn toàn giống nhau và giống với đề gốc. Vậy về thực chất chúng ta chỉ có một đề mà lại là có nhiều đề, với các đề khác nhau này sẽ tạo được tính độc lập làm bài kiểm tra cho học sinh, chống quay copy bài của nhau.

Làm thế nào để phân biệt một đề kiểm tra là gốc hay chính thức? Rất đơn giản, bạn chỉ cần vào lệnh Đề kiểm tra --> Thông tin đề kiểm tra. Tại TAB thông tin đầu tiên ta sẽ nhìn thấy ngay thông tin về loại đề kiểm tra là gốc hay chính thức.
Tiếp theo là các thao tác để tạo đề kiểm tra gốc, đề kiểm tra chính thức và cách Trộn câu hỏi đề kiểm tra bằng phần mềm iQB 2.0:

Tạo đề gốc bằng cách mở một ngân hàng câu hỏi ra, sau đó vào Đề kiểm tra và chọn Khởi tạo đề kiểm tra, điền đầy đủ thông tin cần thiết. Hoặc cũng có thể chọn Khởi tạo và nhập trực tiếp đề kiểm tra, mặc định đề được nhập là đề gốc, nếu muốn nhập trực tiếp đề chính thức thì có thể tích vào ô vuông chỗ Đề gốc. Nhấn Tiếp tục, điền các thông tin cần thiết, sau đó bắt đầu nhập từng câu hỏi của đề kiểm tra.

Với đề kiểm tra gốc đã có, vào chức năng Đề kiểm tra chọn Khởi tạo và Trộn câu hỏi đề kiểm traCó thể lựa chọn theo ‎ý muốn: Chỉ trộn thứ tự câu hỏi của đề hiện thời hoặc Trộn và khởi tạo các đề kiểm tra khác, chọn số lượng đề cần khởi tạo, chỉ trộn thứ tự câu hỏi hay trộn cả phương án trả lời,… Và chọn Bắt đầu, như vậy chúng ta đã hoàn thành công việc Trộn đề thi kiểm tra.

Hãy chú ý trong giao diện phía trên có dòng Thư mục mặc định, đây là địa chỉ lưu các đề kiểm tra chính thức vừa được khởi tạo. Chúng ta phải nhớ địa chỉ này, hoặc nếu muốn để các đề cần khởi tạo này vào một foder riêng thì có thể chọn vào nút ba chấm bên phải. Sau khi khởi tạo thành công thì chúng ta tìm đến địa chỉ mặc định hoặc địa chỉ ta đã thay đổi để lấy các đề kiểm tra chính thức.

Chúng tôi rất mong những khái niệm và chức năng vừa giới thiệu của iQB 2.0 sẽ mang lại nhiều tiện lợi, hỗ trợ đắc lực cho công tác giảng dạy của các thày cô giáo.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1314

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn