Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng iTester 2.0
10/10/2007

iTester 2.0 là phần mềm trong bộ phần mềm iQB 2.0 được phát hành miễn phí cho mọi đối tượng là học sinh và gia đình học sinh dùng để tiến hành kiểm tra trực tuyến theo các đề kiểm tra được khởi tạo bởi iQB Leo 2.0 và iQB Cat 2.0. Sau đây là hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm này.

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm iTester 2.0

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng iTester Pro 2.0
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1356

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn