Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tải 33 mẫu ngân hàng câu hỏi của phần mềm iQB 2.0
12/10/2007


Từ khi phát hành phần mềm iQB cho tới nay, đã có một số giáo viên phản ảnh về vấn đề gặp khó khăn trong việc khởi tạo ngân hàng câu hỏi. Đặc biệt là việc nhập kỹ năng cơ bản và kỹ năng kiểm tra, nhập ma trận kiến thức gồm có tên phạm vi kiến thức, phạm vi kiến thức và chủ đề kiến thức.
Các giáo viên đều thấy khó hiểu về cách khởi tạo một ngân hàng câu hỏi mới với các khái niệm mới như ma trận kiến thức, phạm vi kiến thức, chủ đề kiến thức… mặc dù đã có phần tài liệu hỗ trợ.
Đáp ứng nhu cầu của các giáo viên đã sử dụng phần mềm iQB, hiện nay chúng tôi đã bổ sung toàn bộ 33 mẫu ngân hàng câu hỏi của các môn Toán, L‎ý, Hóa, Sinh từ lớp 6 đến lớp 12 vào phiên bản mới nhất iQB 2.0.

Giáo viên không phải bận tâm với những khái niệm chuyên ngành như ma trận kiến thức nữa.Các mẫu này đã được nhập các kỹ năng cơ bản: biết, hiểu và vận dụng. Đồng thời các mẫu này cũng đã được nhập Ma trận kiến thức.

Trong ma trận kiến thức này, các chủ đề kiến thức đều phù hợp với các chương, bài học và mục trong chương trình sách giáo khoa phổ thông từ lớp 6 đến lớp 9.

Khi đã có trong tay phần mềm iQB và các mẫu ngân hàng câu hỏi này, việc nhập ngân hàng câu hỏi sẽ vô cùng dễ dàng, giáo viên chỉ việc mở ngân hàng câu hỏi thuộc bộ môn và lớp học phù hợp trong số các ngân hàng trên, tiến hành lựa chọn chủ đề kiến thức muốn nhập câu hỏi và bắt đầu nhập các câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi.

Dưới đây là danh sách các mẫu ngân hàng câu hỏi, thày cô giáo có thể tải mẫu ngân hàng mình cần sử dụng:

Mẫu ngân hàng câu hỏi môn Toán:

1. Lớp 6
2. Lớp 7
3. Lớp 8
4. Lớp 9
5. Lớp 10
6. Lớp 10 – Nâng cao
7. Lớp 11
8. Lớp 11 – Nâng cao
9. Lớp 12

Mẫu ngân hàng câu hỏi môn Vật lý:

10. Lớp 6
11. Lớp 7
12. Lớp 8
13. Lớp 9
14. Lớp 10
15. Lớp 10 – Nâng cao
16. Lớp 11
17. Lớp 11 – Nâng cao
18. Lớp 12

Mẫu ngân hàng câu hỏi môn Hóa học:

19. Lớp 8
20. Lớp 9
21. Lớp 10
22. Lớp 10 – Nâng cao
23. Lớp 11
24. Lớp 11 – Nâng cao
25. Lớp 12

Mẫu ngân hàng câu hỏi môn Sinh học:

26. Lớp 6
27. Lớp 7
28. Lớp 8
29. Lớp 9
30. Lớp 10 – Nâng cao
31. Lớp 11 – Nâng cao
32. Lớp 12
33. Lớp 12 – Thí điểm ban Khoa học tự nhiên

Thày cô giáo có thể tải toàn bộ các mẫu đề này tại đây.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1367

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn