Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

NGƯỜI NÔNG DÂN VÀ ÔNG HỌA SĨ
12/10/2007

Một họa sĩ đến một nơi xinh đẹp của đất nước để nghỉ ngơi và ở tại nhà một nông dân. Ngày nào ông cũng mang màu, cọ vẽ và ra ngoài vẽ từ sáng đến chiều tối, chỉ đến khi trời sụp tối ông mới trở về nông trại và dùng bữa tối ngon lành trước khi đi ngủ.

Vào cuối kỳ nghỉ của mình, ông muốn trả tiền cho người nông dân, nhưng người nông dân nói “ Không, tôi không cần tiền đâu- nhưng hãy cho tôi một trong những bức tranh của anh. Tiền bạc mà làm gì? Trong một tuần là tôi sẽ xài hết thôi, nhưng tranh thì vẫn còn đây “.

Người họa sĩ rất vui và cám ơn người nông dân về những lời nói tốt đẹp về tranh của mình như vậy”.

Người nông dân mỉm cười và trả lời ” Không phải vậy đâu. Tôi có một cậu con trai ở London, cháu muốn trở thành một họa sĩ. Tháng tới khi cháu về đây tôi sẽ chỉ bức tranh ông vẽ cho cháu xem, và tôi nghĩ là cháu sẽ không còn muốn trở thành họa sĩ nữa”.


THE FARMER AND THE ARTIST

An artist went to a beautiful part of the country for a holiday, and stayed with a farmer. Every day he went out with his paints and his brushes and painted from morning to evening and then when it got dark, he went back to the farm and had a good dinner before went to bed.

At the end of his holiday he wanted to pay the farmer, but the farmer said, “ No, I do not want money- but give me one of your pictures. What is money? In a week it will be finished, but your painting will still be here.”

The artist was very pleased and thanked the farmer for saying such kind things about his paintings.

The farmer smiled and answered,” It is not that. I have a son in London. He wants to become an artist. When he come here next month, I will show him your picture and then he will not want to be an artist any more. I think.”URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1369

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn