Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

CON MÈO THÔNG MINH
14/10/2007

Bà Andrews có một con mèo nhỏ và con mèo này đang trải qua mùa đông đầu tiên trong đời. Một buổi tối nọ, nó ở bên ngoài nhà lúc trời bắt đầu đổ tuyết nhiều. Bà Andrews nhìn khắp nơi, kêu tên nó ầm lên nhưng không tìm thấy nó, vì thế bà đã điện thoại báo cảnh sát. Bà nói,”Tôi có làm mất con mèo đen nhỏ, có vị nào tìm thấy nó không ạ?

“ Không thấy, thưa bà”. Một cảnh sát viên đầu dây bên kia trả lời.“ Nhưng con mèo là loài động vật thực sự rất khỏe mạnh. Chúng đôi khi sống trong tuyết nhiều ngày, và khi tuyết tan hoặc có ai tìm thấy chúng, chúng chẳng hề hấn gì cả.”

Bà Andrews cảm thấy vui sướng khi nghe được điều này. “Và,” bà nói “con mèo của chúng tôi rất khôn ngoan. Nó gần như nói chuyện được đấy”.

Viên cảnh sát có vẻ mệt . Anh ta nói “À, thế sao bà không đặt ống nghe xuống ? có lẽ con mèo của bà hiện đang cố gắng điện thoại cho bà đấy”.


THE CLEVER CAT

Mrs Andrews had a young cat, and it was the cat’s first winter. One evening it was outside when it began to snow heavily.

Mrs Andrews looked anywhere and shouted its name, but she didn’t find it, so she telephoned the police and said, “I have lost a small black cat. Has anybody found one”.

“No, madam,” said the policeman at the other end. “But casts are really very strong animals. They sometimes live for days in the snow, and when it melts or sombody finds them, they are quite all right.”

Mrs Andrews felt happier when she heard this. “And,” she said, “our cat is very clever. She almost talks.”

The policeman was getting rather tired. “Well then,” he said, “why don’t you put your telephone down? Perharps she is trying to telephone you now.”URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1372

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn