Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ GẤU
16/10/2007

Ông già Black thích săn bắn gấu, nhưng đôi mắt của ông không còn thấy rõ nữa. Đã nhiều lần, thay vì bắn gấu, ông suýt bắn trúng người, vì thế các bạn ông lúc nào cũng cẩn thận đối với ông mỗi khi họ cùng đi săn gấu.

Một ngày nọ, một người bạn trẻ của ông muốn tạo một câu chuyện đùa nên mới lấy một mảnh giấy trắng, viết lên đó những chữ rất lớn “ TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CON GẤU ”. Sau đó anh ta đã cột miếng giấy đằng sau lưng mình và bỏ đi. Các bạn anh thấy điều đó cứ bò ra cười. Nhưng việc đó đã không cứu được anh ta. Sau một vài phút, ông Black nhắm bắn anh ta và đã bắn rơi cái nón.

Người thanh niên sợ hãi và tức giận “ Bộ ông không trông thấy miếng giấy này sao?” anh ta đã thét to với ông Black. Ông Black trả lời “ có chứ, tôi có trông thấy nó”. Đoạn ông đi đến gần hơn, nhìn kỹ vào tờ giấy và nói “Ôi, tôi rất lấy làm ân hận về điều này. Tôi đã không trông thấy chữ KHÔNG”.


Old Mr Black loved shooting bears, but his eyes were not good any more. Several times he nearly shot people instead of bears, so his friends were always very careful when they went out shooting with him.

One day a young friend of his wanted to have a joke, so he got a big piece of white paper and wrote on it in very big letter “ I AM NOT A BEAR”. Then he tied it to his back and went off. His friends saw it and laughed a lot.

But it did not save him. After a few minutes Mr Black shot at him and knocked his hat off.

The young man was frightened and angry. “ Didn’t you see this piece of paper ?” he shouted to Mr Black. “ Yes, I did, “ said Mr Black. Then he went nearer, looked carefully at the paper and said. “ Oh, I am very sorry . I did not see the word NOT”.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1383

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn