Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Học vần tiếng Việt: bài học luyện trí nhớ âm vần
22/05/2008

1. Mục đích, ý nghĩa của bài học

Bài học này mô phỏng trò chơi luyện trí rất nổi tiếng trên thế giới. Điểm đặc biệt ở bài học này là thông tin cần rèn luyện trí nhớ là các âm vần bằng chữ, âm thanh và hình ảnh.


Bài học dùng cho HS giải trí, thư giãn nhưng kết hợp học tập, rèn luyện ghi nhớ âm vần và từ khóa liên quan.

Do vậy Luyện trí nhớ là một bài học quan trọng của phần mềm trong nhóm các bài học, ôn luyện âm vần.

Bài học này được khuyến cáo dùng trên lớp học cho các HS thi đua với nhau. Sử dụng thời gian chơi xong một bài hoặc điểm số để đánh giá giữa các nhóm HS.

2. Mô tả chức năng bài học

Trên màn hình có 12 ô vuông (3 hàng, 4 cột). Nhiệm vụ của người chơi là lật hết tất cả các ô vuông này lên. Bên dưới mỗi ô vuông là một dữ liệu. Dữ liệu này là một chữ cái, âm vần hoặc một bức tranh.

Người chơi được phép nhát chuột để lật các ô lên và nghe, quan sát. Nếu lần thứ hai nháy vào ô không cùng thông tin với ô mở trước đó thì lần sau đó khi mở ô mới, hai ô trước đó sẽ đóng lại.

Các ô chỉ được mở vĩnh viễn khi người chơi nháy chọn được hai ô liên tiếp có cùng nội dung.

Người thắng cuộc (được thưởng điểm) là người mở hết được tất cả các ô.

Hình ảnh sau cho ta thấy màn hình bài học trong thời gian đang chơi.

Nếu muốn trợ giúp hãy nháy chuột lên nút điều khiển . Phần mềm sẽ hiện hình trong giây lát tại hai ô có nội dung giống nhau.

Nút có tác dụng chơi lại từ đầu bài học hiện thời.

Nếu đã mở hết các ô đồng nghĩa với chiến thắng, màn hình sẽ có dạng:

Nháy nút để hiện cửa sổ nhập thông tin lựa chọ cho bài học.

Màn hình nhập các lựa chọn có dạng sau:

Chế độ chơi:

Chọn chế độ tự động sinh bộ dữ liệu và cách thể hiện của bài học. Có hai cách chọn:

- Ngẫu nhiên:

- Chọn kiểu dữ liệu và kiểu thể hiện cụ thể: Các loại dữ liệu có thể chọn là âm vần, âm vần + từ khóa lõi, từ khóa chính với hình ảnh và từ khóa phụ với âm thanh (không hình ảnh). Các kiểu thể hiện có thể chọn: hiện chữ, hiện hình ảnh và không hiện chữ (hiện hình cái loa).

Bảng mô tả các loại dữ liệu và khả năng thể hiện trên ô của bài học luyện trí nhớ.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=2154

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn