Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Các phát triển mới của phần mềm iQB 3.0 - phần III
29/05/2008

Bộ phần mềm iQB - Ngân hàng đề thông minh do Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường phát hành phiên bản 2.0 đã được đông đảo các giáo viên và nhà trường đón nhận. Hiện nay công ty School@net đang gấp rút hoàn thiện các nâng cấp và phát triển mới của bộ phần mềm này lên phiên bản tiếp theo 3.0. Hy vọng phiên bản sắp tới sẽ mang lại nhiều tiện ích hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng trên thực tế tại các nhà trường Việt Nam. Bài viết này sẽ mô tả tiếp theo các phát triển mới mang tính đột phá của phần mềm iQB 3.0.


11. Lệnh Tìm kiếm và đánh giá câu hỏi là một công cụ hoàn toàn mới giúp các nhà trường có khả năng quản lý tốt nhất CSDL ngân hàng câu hỏi của riêng mình.

Tìm kiếm và đánh giá câu hỏi là một lệnh mới được bổ sung trong phiên bản iQB 3.0. Chức năng chính của lệnh này bao gồm:

- Xem và tìm kiếm nội dung câu hỏi theo rất nhiều tiêu chí khác nhau, đáp ứng hoàn toàn nhu cầu tìm kiếm thông tin trên CSDL ngân hàng câu hỏi của người dùng.

- Nhập thông tin đánh giá cho từng câu hỏi trong CSDL. Đây là chức năng hoàn toàn mới của phần mềm iQB 3.0. Với chức năng này, người dùng phần mềm (nhà trường, giáo viên) có một công cụ mạnh để đánh giá chung và riêng cho từng câu hỏi cũng như toàn bộ DS câu hỏi trong CSDL. Trước mắt việc cho điểm đánh giá câu hỏi được thực hiện đơn giản bằng cách cho điểm từ 0 đến 10, điểm nguyên.

Dưới đây là màn hình của lệnh Tìm kiếm, đánh giá câu hỏi của phiên bản mới iQB 3.0.

Chức năng tìm kiếm câu hỏi trong lệnh này thực sự là một bước đột phá lớn của phần mềm. Có 3 tiêu chí tìm kiếm chính của lệnh này:

1. Tìm kiếm theo phân loại câu hỏi (ngắn - dài, trắc nghiệm - tự luận, lý thuyết - bài tập, ....).

2. Tìm kiếm theo chủ đề nội dung và kỹ năng câu hỏi.

3. Tìm kiếm theo đánh giá chất lượng câu hỏi.

Dưới đây là màn hình lệnh Tìm kiếm câu hỏi sau khi đã thực hiện lệnh.

12. Chuyển nhập nhanh nhiều câu hỏi đồng thời từ DOC FILE vào CSDL và Test File - chức năng hoàn toàn mới và rất hữu ích đối với giáo viên và nhà trường.

Trong quá trình sử dụng phần mềm iQB, rất nhiều giáo viên đã thắc mắc và hỏi câu hỏi sau cho chúng tôi:

Rất nhiều câu hỏi giáo viên đã nhập trước trong các tệp văn bản WORD có thể chuyển sang CSDL của phần mềm iQB được không?

Đối với các phiên bản iQB 2.0 trở về trước, câu trả lời sẽ là: việc chuyển nội dung câu hỏi từ văn bản WORD sang CSDL iQB có thể làm được nhưng phải tiến hành theo từng câu hỏi và dùng phương pháp Copy, Paste thông qua bộ đệm Clipboard của hệ điều hành. Khi người dùng tiến hành nhập dữ liệu câu hỏi, việc chuyển nội dung từng câu từ WORD sang CSDL được tiến hành "bằng tay".

Phiên bản iQB 3.0 đã có một cải tiến mạnh mẽ cho công việc này: từ nay người dùng sẽ chỉ cần một lệnh duy nhất để tự động chuyển tất cả các câu hỏi đã nhập từ trước trong văn bản WORD vào CSDL. Toàn bộ công việc mà trước đây phải làm "bằng tay" và theo từng câu thì bây giờ có thể thực hiện tự động hoàn toàn.

Để phần mềm có thể nhận biết được vùng văn bản chứa câu hỏi được chuyển nhập, người dùng cần thiết lập một khuôn dạng mẫu cho vùng thông tin chứa câu hỏi. Phần mềm sẽ tự động định dạng tệp văn bản WORD bởi các ký tự đặc biệt sau:

- Ký tự chỉ ra vị trí bắt đầu của vùng nội dung câu hỏi (mặc định là #).

- Ký tự chỉ ra định dạng cho kiểu đánh số phương án trả lời, đồng thời cũng là ký tự chỉ ra vị trí bắt đầu của vùng các phương án (mặc định A.).

- Ký tự đứng trước phương án đúng (mặc định là *)

- Ký tự chỉ ra phương án hiện thời là cố định không được hoán đổi vị trí (mặc định là $).

Ví dụ sau chỉ ra cách đánh các ký tự đặc biệt trong tệp văn bản chứa câu hỏi.

Giao diện của lệnh chuyển nhập câu hỏi từ văn bản WORD vào CSDL hiện thời có dạng như hình sau:

Với chức năng này, việc chuyển nhập câu hỏi có sẵn từ tệp văn bản WORD vào CSDL sẽ trở nên rất dễ dàng, thuận lợi, đáp ứng rất nhiều nhu cầu thực tế của các nhà trường và giáo viên.

Chú ý:

Trong iQB 3.0, tính năng chuyển nhập câu hỏi từ văn bản WORD được thực hiện bởi hai lệnh riêng biệt sau:

- Lệnh chuyển nhập câu hỏi từ tệp văn bản WORD vào CSDL. Giao diện của lệnh này đã được mô tả ở trên.

- Lệnh chuyển nhập câu hỏi từ tệp văn bản WORD vào một đề kiểm tra đang được soạn thảo. Lệnh này sẽ bổ sung các câu hỏi từ tệp WORD này bổ sung vào phần cuối của đề kiểm tra hiện thời.

13. Đề kiểm tra có thể chuyển trực tiếp ra dưới dạng DOC file và nhiều khuôn dạng quen thuộc khác.

Một bổ sung quan trọng khác nữa của phiên bản iQB 3.0 là các đề kiểm tra bây giờ có thể chuyển trực tiếp sang khuôn dạng DOC hoặc DOCX mà không cần thực hiện bất kỳ một thao tác bổ sung nào nữa.

Chú ý:

Nút trong tất cả các màn hình Print Preview giờ đây đều đã được bổ sung khả năng chuyển sang khuôn dạng RTF (Rich Text Format), DOC (MS Office 2003) hoặc DOCX (MS Office 2007).URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=2182

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn