Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Chứng chỉ
15/09/2008

Người thường trực lịch sự của khách sạn xách dùm ông khách chiếc va li nặng lên tận tầng tư.

- Anh cầm lấy mà uống trà! - Ông khách cảm ơn và đưa cho người thường trực một viên đường.

Người thường trực quay đi, không hỏi đến giấy căn cước của khách. ở phòng thường trực, anh ta ghi vào sổ: "Lái buôn từ Gabrôvô".


Của chúng ta

Vợ: Sao anh lúc nào cũng nói đến các đồ vật "của anh": cái ôtô "của anh", tủ lạnh "của anh", cái đi văng "của anh"... chúng ta là vợ chồng, là một gia đình, mọi đồ đạc đều là của chung, "của chúng ta" .... à nhân tiện, anh đang tìm gì trong tủ đấy?

Chồng: Cái quần "của chúng ta"!

Rủi quá

Tôi chẳng gặp may với các cô bao giờ ,- Vinli thở dài

Hôm qua tôi mời được một cô vào hiệu. Chẳng may trong đĩa xa lát của cô ấy có một con sâu.

Cô ấy gọi phục vụ bàn đến bảo:" Anh tống khứ con sâu bọ ghê tởm này đi cho tôi!"

Rồi thế nào, anh biết không, thằng cha phục vụ tóm áo tôi và quẳng tôi ra khỏi bàn ăn.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=2469

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn