Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tải phần mềm và hình ảnh sử dụng trong SGK Cùng học Tin học quyển 1 – Lớp 3
15/10/2008

Cùng học Tin học quyển 1 là cuốn sách đầu tiên trong bộ 3 quyển sách Cùng học Tin học được biên soạn theo Khung chương trình Giáo dục giảng dạy môn Tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2004. Có lẽ đây là bộ sách được biên soạn công phu nhất từ trước đến nay dành cho môn Tin học bậc tiểu học.


Danh sách phần mềm và hình ảnh được sử dụng và sắp xếp theo thứ tự bài học trong SGK Cùng học Tin học quyển 1 – Lớp 3

I. Phần mềm

Phần 3: Em tập gõ 10 ngón

Phần mềm luyện gõ 10 ngón - Mario

Phần 6: Học cùng máy tính

Bài 1: Học Toán với phần mềm Cùng học Toán 3

Phần mềm Cùng Học Toán 3

Bài 2: Học làm công việc gia đình với Tidy Up

Phần mềm Grey Olltwit's Tidy Up

Bài 3: Tiếng Anh với Alphabet Blocks

Phần mềm học tiếng Anh AB

Bài 4: Rèn luyện tư duy với Soukoban

Phần mềm học Soukoban

Một số phần mềm khác

Phần mềm Blocks

Phần mềm DOTS

Phần mềm Mickey

Phần mềm Aldo's Pianito

Phần mềm Sticks


II. Hình ảnh minh họa

Phần 2: Em tập vẽ

Bài 1: Chuyển hình

Hình 1

Hình 2

Bài 2: Ghép hình

Hình 1

Hình 2

Bài 3: Sao mẫu

Hình 1

Hình 2

Bài 4: Tô mầu

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5

Hình 6

Bài 5: Xóa hình

Hình 1

Hình 2URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=2550

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn