Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Đố vui: Phép tính
10/02/2009

Phép tính này được thực hiện như sau:

Bạn nhân hai số được kết quả cộng với một số hạng khác để thu được kết quả cuối cùng. Mỗi dấu hoa thị trong phép tính là các số khác nhau từ 1 đến 9, mỗi số sẽ chỉ được sử dụng 1 lần và số 0 không được sử dụng.


Vậy bạn hãy thay thế toàn bộ các dấu hoa thị bằng các số từ 1 đến 9 sao cho chúng ta sẽ thu được một phép tính đúng.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=2979

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn