Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Đố vui: Bút chì
09/10/2009

Bạn đang có những chiếc bút chì màu xinh xắn. Thật dễ dàng để xếp 6 chiếc bút chì sao cho mỗi chiếc “chạm” vào 2 chiếc khác, như hình bên. Bạn hãy tìm cách sắp 6 chiếc bút chì này theo cách khác để mỗi chiếc “chạm” vào tất cả các chiếc còn lại.


Một bài toán khác là với 7 chiếc bút chì, cũng với yêu cầu tương tự - được coi là bài toán “nát óc” và cách giải rất thú vị, bạn hãy nghĩ bằng được để thử trí thông minh của mình xem sao.

Chú ý là phải dùng bút chì mới nghĩ ra nhanh kết quả, dùng tăm là không được đâu nhé.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3573

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn