Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Nghịch lý bài toán xếp bi
28/12/2009

Nghịch lý của bài toán sau đã từ lâu trở nên khôi hài và nổi tiếng.

Giả sử ta có một số vô hạn các hòn bi và chúng được đánh số theo thứ tự 1, 2, 3, .....

Có một cái thùng to và ta tiến hành xếp các viên bi này vào thùng theo cách sau:


Đúng 1 phút trước 12 giờ trưa ta xếp các hòn bi từ 1 đến 10 vào thùng và sau đó nhấc hòn bi số 1 ra ngoài. Đúng 1/2 phứt trước 12 giờ trưa ta xếp các hòn bi từ 11 đến 20 vào thùng và nhấc hòn bi số 2 ra, đúng 1/3 phút trước giữa trưa xếp các hòn bi từ 21 đến 30 và nhấc hòn thứ 3,.... cứ như vậy. Hỏi rằng đến đúng 12 giờ trưa thì trong thùng còn lại bao nhiêu hòn bi.

Đáp số: trong thùng không còn hòn bi nào. Thật vậy bất kỳ hòn bi thứ N sẽ bị nhấc khỏi thùng vào lúc 1/N phút trước 12 giờ trưa.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3689

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn