Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng iTQmaker 4.0 - Phiên bản có chức năng tạo nhanh đề kiểm tra theo mẫu đề kiểm tra có sẵn của CSDL
12/01/2010

Phần mềm iTQMaker 4.0 có chức năng tạo nhanh đề kiểm tra theo mẫu đề kiểm tra từ CSDL ngân hàng câu hỏi. Phần mềm này được phát hành độc lập. Sau đây là hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm này.


Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng iTQmaker 4.0 - Phiên bản có chức năng tạo nhanh đề kiểm tra theo mẫu đề kiểm tra có sẵn của CSDLURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3708

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn