Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tóm tắt các chức năng chính của bộ phần mềm iQB 4.0
20/01/2010

Ngân hàng đề thông minh iQB (intelligent Question Bank) là giải pháp phần mềm quản lý Ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường định huớng cho các nhà trường phổ thông. Đây là một giải pháp đặc biệt dành riêng cho các nhà trường phổ thông từ cấp THCS, THPT và có thể dùng cho giáo viên các trường đại học cao đẳng. Phiên bản mới nâng cấp iQB 4.0 có nhiều tính năng mới vượt trội so với phiên bản cũ trước đây, đặc biệt là tính năng đã hỗ trợ hoàn toàn cho bảng mã Unicode. Dưới đây là bảng Tóm tắt các chức năng chính của bộ phần mềm iQB 4.0


Stt Chức năng iTester 4.0 iTester Pro 4.0 iTQMaker 4.0 iTest Mixer 4.0 iQB Cat 4.0 Basic Edition iQB Cat 4.0 Full Edition iQB Leo 4.0
1 Khởi tạo CSDL
2 Khởi tạo CSDL theo wizard tự động nhập kỹ năng và kiến thức** (mở rộng cho tất cả các môn học từ lớp 1 đến 12).
3 Nhập kỹ năng, ma trận kiến thức
4 Nhập câu hỏi chính.
5 Điều chỉnh, sửa trực tiếp thông tin câu hỏi bất kỳ trong CSDL.
6 Nhập nhanh câu hỏi (Quick Input).
7 Nhập và điều chỉnh nhóm câu hỏi của Test File.
8 Nhập mẫu đề kiểm tra.
9 Khởi tạo Test (mức không cần TST)
10 Khởi tạo Test thông qua Mẫu đề kiểm tra (Test Template)
11 Chức năng khởi tạo đề kiểm tra nhanh theo mẫu đề kiểm tra.
12 Lệnh kiểm tra khả năng sinh đề kiểm tra từ Sơ đồ Test theo mô hình mới.
13 Nhập trực tiếp một Test File
14 Điều chỉnh, thay đổi thông tin chi tiết cho một Test File
15 Nhập câu hỏi tạm thời
16 Điều chỉnh kỹ năng và phạm vi kiến thức của câu hỏi (chính thức và tạm thời) đã nhập trong CSDL.
17 Import / Export Database
18 Quản trị người dùng
19 Kiểm tra Online chính thức
20 Kiểm tra Online không chính thức
21 Kiểm tra thử
22 Kiểm tra nhanh*.
23 Skin cho màn hình Test Online**
24 Thống kê dữ liệu đầy đủ
25 Kiểm tra lỗi Logic đề kiểm tra**.
26 Số lượng câu hỏi được phép khởi tạo trong một Test File 200 200 200
27 Số lượng câu hỏi được phép nhập trong CSDL Không hạn chế Không hạn chế Không hạn chế
28 Số lượng đề kiểm tra được phép mở 1 1 1 9 9 9
29 Trộn và xáo trộn câu hỏi Test
30 Xem thông tin Test File
31 Xem và sửa thông tin Test File
32 Chấm bài kiểm tra trực tiếp
33 Xem đề kiểm tra
34 In đề kiểm tra
35 In đáp án đề kiểm tra
36 In DS câu hỏi trong CSDL
37 Chuyển nhập câu hỏi trực tiếp từ DOC File vào CSDL**
38 Chuyển nhập câu hỏi từ DOC File vào Test hiện thời**
39 Ghi Test File ra DOC File
40 Kiểm tra lỗi logic câu hỏi ngay trong lệnh nhập, điều chỉnh câu hỏi.
41 Lệnh kiểm tra lỗi logic câu hỏi độc lập.
42 Đánh giá và tìm kiểm câu hỏi trong CSDL.
43 Điều chỉnh nhóm câu hỏi theo ma trận kiến thức.
44 Nhập câu hỏi chính thức từ Text Editor*.
45 Nhập câu hỏi tạm thời từ Text Editor*.
46 Nhập câu hỏi nhanh từ Text Editor*.
47 Nhập câu hỏi từ Text Editor vào đề kiểm tra*.

* Các chức năng mới của phiên bản iQB 4.0

** Các chức năng cũ nhưng điều chỉnh lại trong iQB Cat 4.0URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3723

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn