Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn Sửa nội dung một đề kiểm tra, sửa nội dung câu hỏi, xóa một số câu hỏi trong iQB 4.0
04/02/2010

Đây là một lệnh rất quan trọng của phiên bản iQB 4.0. Chức năng này cho phép người dùng được quyền chỉnh sửa nội dung trực tiếp của các câu hỏi trong một đề kiểm tra đã được khởi tạo trước đó. Người dùng được phép xem, sửa chữa nội dung câu hỏi, hoán vị trí các câu hỏi, xóa một câu hỏi hoặc bổ sung câu hỏi mới vào đề hiện thời.


Lệnh này chỉ được phép thực hiện nếu đề đang được mở và bạn phải có toàn quyền với đề này. Chức năng này chỉ có trong các phiên bản từ iQB Leo 3.0 trở lên.

Lệnh được thực hiện từ thực đơn Đề kiểm tra / Điều chỉnh chi tiết đề kiểm tra.

Giao diện của chức năng này bao gồm 2 màn hình: (1) màn hình thay đổi thuộc tính và (2) màn hình nhập, điều chỉnh nội dung câu hỏi của đề kiểm tra.

Màn hình xem và điều chỉnh thông tin thuộc tính của đề kiểm tra.

Màn hình xem và điều chỉnh nội dung câu hỏi của đề kiểm tra.

Trong màn hình này, người dùng có thể xem và sửa nội dung của bất kỳ câu hỏi nào trong đề kiểm tra đang mở. Có thể xóa, bổ sung thêm hoặc hoán đổi vị trị hai câu hỏi bất kỳ.

Video Video hướng dẫn Sửa nội dung một đề kiểm tra, sửa nội dung câu hỏi, xóa một số câu hỏi trong iQB 4.0

Tải Video hướng dẫn Sửa nội dung một đề kiểm tra, sửa nội dung câu hỏi, xóa một số câu hỏi trong iQB 4.0URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3755

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn